Med meditacijo, v kateri se mi je razkril
  vodnik Sem, ki sem;
  Iški Vintgar, 14.6.2000