ZLATA DOBA JE ŽE TU

Zlata doba je stanje zavesti in duha, ki se razodeva iz človekove notranjosti, ki je nova dimenzija, ki ukinja prostor in čas in ju nadomešča z ozaveščeno enostjo. A hkrati je tudi čas kolektivnega prebujanja človeštva, ki ga že živimo in so ga napovedovali preroki vseh časov. Tako že pričamo bolj ali manj vidnim spremembam, ki vodijo v zlato dobo in po katerih se oznanja.


Zlata doba iz notranjosti

Zlato dobo človeštva smo nekoč davno že živeli. Ko smo se še zavedali, kdo smo, od kod prihajamo in zakaj smo tu, udejanjali božanske notranje potenciale in jih prizemljevali. Spomin na Hiperboreo, Atlantido in Arturjev Camelot še živi v naših srcih in oživlja tudi v novi izkušnji, tukaj in zdaj. Ves čas smo pričakovali in pripravljali ponovni prihod zlate dobe, pa naj jo imenujemo obljubljena dežela, novi Jeruzalem ali Šambala.

A končno se zavedamo, da je ne moremo iskati v fizični dimenziji, saj se tam le razodene, prihaja pa iz duha, iz človekove prebujene zavesti, iz njegove notranjosti. Ker smo jo iskali v materiji, je nismo našli. Zlata doba je najprej stanje zavesti, ki se lahko prelije v materijo šele takrat, ko človek prepozna svoje neskončne notranje potenciale, se zave, da je stvarnik in enost sama. Šele, ko zlato dobo ugleda znotraj, jo lahko tudi zaživi. Ko bo to stanje zavesti prepoznalo, nato pa zaživelo dovolj veliko število ljudi, se bo zlata doba razodela v materiji.
 

Stvariteljsko zavedanje SEM

 

Človekova notranjost, bit, kjer se skozi srce in dušo spajata duh in materija, je izvor in hkrati enost vsega, kar je bilo, je in bo. Iz tega zavedanja izvirajo človekove stvariteljske moči, ki jih v fizični dimenziji udejanja skozi vse svoje misli, besede in dejanja.

SEM, ki sem. Skozi vse se razodevamo, vse porajamo in skozi vse ustvarjamo ter hkrati izkušamo sebe. A šele, ko se tega tudi zavedamo, ta proces lahko zavestno udejanjamo. Skozi zavedanje »SEM« ločimo nebistveno od bistvenega, pojavno od notranjega, iluzijo in privid od resnice. Vse prihaja iz biti in se vanjo vrača, je z njo nedeljivo. Bit je hkrati akter, dejanje in posledica. Ne moreš je videti, lahko pa se je zavedaš. Te izkušnje ti ne more dati nobena knjiga, noben učitelj. Lahko ti le pomagajo na poti in pokažejo smer, a ozavestiti moraš sam.


Slovo od teme

Nov nivo zavesti bomo lahko izkušali le iz sebe, skozi notranji mir in tišino, saj le tako lahko zaslišimo glas enosti. Več kot se nas zaveda lastne notranjosti in iz nje deluje, prej bomo zlati dobi pričali tudi v fizični dimenziji, kjer zveri apokalipse, antikrist in lažni preroki v smrtni agoniji še opletajo z repom, saj vedo, da se neizogibno rojeva novo znotraj vsakega od nas.

Z zlato dobo se obdobje teme končuje za vedno. Časovno je zlata doba obdobje, ki ga že živimo, duhovno pa stanje zavesti, ki ni vezano na konkreten prostor in čas, saj prihaja iz notranjosti in se razodene, ko je posameznik na to pripravljen. Prihaja nov čas, nov nivo zavesti, ki so nam ga pomagali pripravljati Mojstri luči, ki so že bili utelešeni med nami.


Sprejemanje zavesti  Mojstrov luči

V procesu ozaveščanja zlate dobe nam pomagajo tudi Mojstri luči. Do zdaj smo jih čutili kot nekaj izven sebe in jih častili. A prebujamo se v zavedanje, da ne hodimo več za njimi, temveč oni hodijo znotraj nas. Da so v naši notranjosti, od vedno bili in bodo. Da smo mi njihovi udje in telo, ko to zmoremo ozavestiti, sprejeti in udejanjati v življenju. Da živimo njihova izvorna sporočila kot naša lastna, saj smo eno.

V teh prelomnih časih se znotraj vsakega, ki je na to pripravljen, rojeva zavest samouresničenih mojstrov. S svobodno voljo jo lahko sprejmemo v sebi ali pa ne. Posameznik lahko za rast še potrebuje temo in nesrečne energije, toda tudi zanj bo slej ko prej prišel čas vstopa na nove nivoje zavesti.


Najnovejša zaveza

Skozi Staro zavezo in po puščavi materije nas je z razodevanjem čudežev iz notranjosti vodil že Mojzes, pa nismo zmogli zaupati in smo častili zlato tele. Skozi Novo zavezo nas je z brezpogojno ljubeznijo vodil Jezus Kristus, pa smo ga izdali in zapustili, ker še nismo razumeli in ne zmogli biti ta ljubezen tudi sami. Toda prihaja čas za najnovejšo in obenem najstarejšo zavezo, skozi katero bomo vodili - sami sebe! Kajti sprejemamo odgovornost za to, da so vse božje moči in moči Mojstrov luči Belega bratstva naše lastne notranje moči.

Živimo čas ozaveščanja in potrditve najstarejše zaveze, ki smo jo dali sebi že na začetku vseh začetkov. A za zavedanje osebnosti je to najnovejša zaveza, čeprav je v duši zapisana od vedno. In to, kar v notranjosti v resnici že smo, moramo tudi zaživeti.

Kako veš, da si znotraj? Ko si znotraj, širiš zavest. Ni več omejenosti prostora in časa, temveč brezmejnost in večnost, a si hkrati lahko v kateremkoli času in prostoru. Ko si znotraj, je mir, zaupanje, ljubezen. Znotraj samo - si. Čista zavest, absolutna resnica, svoboda nenavezanosti. Odsotnost vseh strahov, dvomov, pričakovanj, želja in strasti. Svoboda!


Ozaveščanje zlate dobe

Živimo v najveličastnejšem času vseh časov, ko so nebeška vrata odprta in nas vabijo v novo. Veličasten je proces, ki teče v vseh dimenzijah, ko se nova doba prizemljuje skozi zavest ljudi. Saj je bila že nekaj časa tu, tako kot tudi apokalipsa, le zavedali se nismo ne ene ne druge. Apokalipsa je vendar razodetje - novega! Nova doba ni samo pred vrati, temveč že mogočno stojimo v njej.

 Toda za vstop v novo stanje zavesti moramo najprej odložiti vse, kar izvira iz zunanjosti, iz razuma in osebnosti – strahove, nemir, bojazni, nesrečne energije, dvom… Zato prečistite plasti osebnosti in zavrzite vse, česar ne potrebujete več. Dobro vam je služilo včasih, zahvalite se in se poslovite za vedno. Odvežite se od vseh navezanosti in odvisnosti, da bo prostor za veličastne stvari, ki bodo razveseljevale vaša srca.

 
Zlata doba tukaj in zdaj

Zlata doba je že tu. Živiš jo, ko izraziš ljubezen. Ko ljubiš, sprejemaš in izražaš sebe takega, kakršen si. Ko si dovoliš reči »Ne«, kadar to čuti tvoje srce, pa čeprav te razum in okolica prepričujeta drugače.

Živiš jo vsakič, ko z zaupanjem stopiš v novo z zavedanjem, da je vse, kar doživljaš, le izkušnja, ki si si jo priklical v življenje zato, da z njeno pomočjo zrasteš. Tako ozaveščaš odgovore na vprašanje kdo si in kam vodi tvoja pot. Samo tvoja je in od nikogar drugega. Ko ji slediš, dopuščaš, da se izraža volja tvoje duše, ne osebnosti.

To je zlata doba, to je vstajenje. Ko izražaš, kar ti razveseljuje dušo in srce. Tako ustvarjaš zlato dobo zase in za vse ljudi. Samo ti to zmoreš. Samo ti zmoreš vstopiti vanjo s svobodno voljo, ko tudi zavestno sprejmeš odločitev in osebno odgovornost za to, da jo ustvarjaš z vsako svojo mislijo, besedo in dejanjem.

V zlati dobi si, ko si zvest svoji notranjosti in je v vsakem dnevu nekaj veselja za tvojo dušo. Ko zmoreš občudovati prhutanje metuljevih kril, razcvetanje vrtnice, smeh dojenčka in sij polne lune. Ko samo - si.


Razodevanje zlate dobe na zemlji

Neslutene globine tvoje zavesti čakajo, da se ti razodenejo, da jih ozavestiš in zaživiš, da te popeljejo v zlato dobo tudi v fizični dimenziji. Z zlato dobo prihaja duh resnice, ki razodeva vso resnico. Nič ti ne bo ostalo skrito, ko se poglobiš vase. Saj imaš oči, ki vidijo bistvo stvari. Zato vidiš, da že pričamo spremembam, ki vodijo v zlato dobo in po katerih se oznanja.

Religije bodo razpadle in na zmagoslavnem pohodu bo zaživela brezpogojna ljubezen. Svetovni sistemi se bodo zrušili, zaživel bo Človek - enost moškega in pozabljenega ženskega principa. Telepatsko komuniciranje bo presvetlilo temo, ki jo širijo množični mediji, ljudje bodo obudili stvariteljsko notranje zavedanje - SEM. Zaključili bomo ciklus razodevanja duha skozi materijo in obvladovali materijo skozi duha. Proces utelešanja belega bratstva že poteka, pripravljamo se na prihod Mesije.

Sami izbiramo, kakšno prihodnost bomo zaživeli. Izbiram zlato dobo. Izberi jo tudi ti.