Delavnica »Pot v srce – pot k notranjim vodnikom«, Jezersko, 25.10.2001
Delavnica »Pot v srce – pot k notranjim vodnikom«, Jezersko, 16.12.2001