Svobodna volja, karma in usoda

Odkar sem sposobna zavestno slediti glasu lastnega srca, me iz njega ljubeče vodijo svetlobni vodniki in Bog ter odgovarjajo na moja vprašanja. Njihovi napotki in razlage so zaživeli tudi skozi zapisane besede, ljubeče odete v knjige. Med njimi je odgovor na vprašanje, kaj je svobodna volja, karma in usoda.

Bog v srcu – Svetloba, Ljubezen in Radost

Bog, ki me vodi, je preprosto Ljubezen, Svetloba in Radost, ki so naše pravo notranje bistvo. Bog, ki mi smo in ki prebiva v naših srcih. Ne na nebu, v templjih in cerkvah, ne v religioznih sistemih, temveč je Vse, kar je bilo, je in bo. Najsvetejši prostor, koder ga lahko častimo, smo z njim povezani, z lastno dušo in s samim seboj, je naše srce. Lahko ga imenujemo Neskončna Svetloba, sila, ki obstaja, Univerzalna Zavest, Izvir, morje energije, nezavedno..., karkoli je blizu trenutnemu stanju naše zavesti. 

Bog, ki nas brezpogojno ljubi. Ne sodi, ne graja, temveč sprejema in spoštuje našo svobodno voljo, pa kakršnokoli Resničnost si že z njo ustvarjamo in izkušamo. Tako, ki bodisi izraža naše pravo notranje bistvo ali pa tudi ne. Z vsako svojo mislijo, besedo in dejanjem smo Stvarniki nebes ali pekla v lastnih srcih, tukaj in zdaj, in izbiramo ju s svojo svobodno voljo. Ne po smrti fizičnega telesa, ne zgoraj in ne spodaj, temveč znotraj nas samih, tukaj in zdaj, kjer čaka obljubljena dežela. Ali smo jo sposobni uzreti, sprejeti in iz nje zaživeti, pa je naša svobodna odločitev. 

Svobodna volja

Bog je človeškim bitjem v zibelko položil svobodno voljo. S svobodno voljo smo se odločili za ločenost od Njega, katerega del smo in tako od sebe, in za posledice, ki jih ločenost prinaša - bolezni, trpljenje, bolečino, osamljenost, jezo, zamere, vse hudo, kar nas stiska in duši. Zlorabili smo uporabo svobodne volje. Dana nam je bila zato, da bi lahko izrazili, razvili in udejanjili vse svoje neskončne potenciale. Tako pa smo še vedno ujeti v nesrečah, trpljenju, lakotah, vojnah, bedi, osamljenosti, bolezni, bolečini...

Lahko se odločimo v tem trenutku, da opustimo ločenost. Smo božji otroci, pa če to zanikamo, tajimo ali sploh ne sprejemamo ideje o obstoju Boga. Ves čas v nas s potrpežljivostjo in brezpogojno ljubeznijo čaka, da to ozavestimo in se vrnemo v stanje Enosti. 

Kje smo pogrešili v lastnem božanskem načrtu? Skazil se je z dnem, ko smo se odločili pozabiti, kdo smo in odkod prihajamo. Da smo polni ljubezni in svetlobe. Da nismo samo fizična, temveč tudi energijska in duhovna bitja. Da smo Bog in Boginja in Sveti Duh. In s svobodno voljo se lahko ponovno odločimo biti to, kar že smo in to tudi izražati.

Bog se čudi, zakaj že toliko časa izbiramo in izkušamo trpljenje. Spoštuje našo odločitev, toda prihaja čas, ko se moramo zavedati, da je to posledica naše svobodne izbire! Tako, kot smo sami izbrali nesrečo in trpljenje, se lahko odločimo tudi za ljubezen, radost in svetlobo! Trpimo in mislimo, da si bomo tako prislužili prostor v nebesih. Kakšna zmota! Nebesa so od začetka vseh začetkov v nas in čakajo, da se jih zavemo. 

Karma – sklop vzrokov in posledic vzrokov

Karma je sklop vzrokov in posledic teh vzrokov, ki jih vlečemo iz življenja v življenje. Tako enostavno. Karma je zakon vzroka in posledice. Ne moremo ji ubežati. Je preprosto pravilo: »Kar seješ, to žanješ.« Zato pazite, kaj sejete, ker boste tudi želi! Slej ko prej. Če ne v tem, pa v naslednjem življenju. Zato sejte semena ljubezni, veselja, svetlobe, radosti in sreče vedno in povsod. Pozabite na zamere, jezo, ljubosumje, zavist, materialno pehanje... Odločite se, da boste sejali samo božanske kvalitete in jih tudi želi. 

Karmični dolg

Karmični dolg nastane, ko nekomu povzročimo bolečino, žalost, trpljenje in gorje, ko nanj stresamo jezo, zamero in druge nesrečne energije, ga obsojamo in kritiziramo. Vse energije, ki jih oddajamo v okolico, se nam povrnejo. Bodimo čisto sonce svetlobe in ljubezni in vse, kar delamo, govorimo ali razmišljamo, naj izhaja iz teh vibracij! Tako ne bo več karmičnih dolgov. Večno kolo rojstev in smrti se bo ustavilo, saj ne bo več potrebe, da bi v naslednjem življenju poravnavali in želi sadove nesrečnih energij tega življenja. Zato ozavestimo vsako nesrečno misel, besedo ali dejanje, ki je naperjeno proti sebi in drugim, tako ljudem kot vsemu, kar nas obdaja in je obenem del nas. 

Karmo in karmične dolgove lahko izbrišemo v enem samem trenutku – z odločitvijo, da bomo sejali samo ljubezen in svetlobo! Tako preprosto. Ukrepajmo tukaj in zdaj! S svobodno voljo smo se odločili za ločenost, lahko se odločimo za Enost! Odločitve ni treba prelagati v nedoločeno bodočnost, ko boste »bolje« pripravljeni. Nikoli ne bo »boljšega« trenutka! Ozavestite Resnico o sebi in ločenosti ne bo več! 

BOG STE VI SAMI!

Z odločitvijo za Enost bodo nastopili pogoji, ko nam ne bo treba več umreti in zapustiti fizičnega telesa, saj se bomo lahko kot duhovna in energijska bitja z vsemi neskončnimi potenciali izražali v fizičnem telesu! Ne bo več ločenosti med različnimi dimenzijami nas samih, temveč bomo iz ene v drugo lahko neovirano prehajali in v vseh bivali istočasno. 

Usoda - zbir lastnih svobodnih izbir in priložnost za duhovno rast

Kaj nam je z zvezdami položeno v zibelko? Usoda ste vi sami in zvezde nimajo s tem nič, saj se s svobodno voljo odločate za svojo usodo, ki jo ustvarjate z vsako svojo mislijo, besedo ali dejanjem. Zato sprejmite odgovornost za lastne izbire in njihove posledice. Nihče vam nič ne dela in nihče ni nič kriv. Nič ni izven vas, vse je znotraj vas in se odraža v vašem življenju. Usoda je vaš izdelek, rezultat vaše svobodne izbire že pred rojstvom. Ne morete se znajti v okoliščinah, ki si jih niste sami izbrali. Usoda ste torej vi! Usodo sestavljajo vsote vseh vaših zavestnih in nezavednih izbir, za katere ste se odločili, celo že pred rojstvom. 

Takrat obiščete nekakšen kinodromom, v katerem se naenkrat odvija veliko število filmov o tem, kako lahko poteka vaše prihodnje življenje. Lahko se odločite za en film, dva pomešate ali več podrobnosti iz različnih filmov zložite skupaj. Izberete si starše in okoliščine, skozi katere boste rasli in se razvijali. 

V trenutku rojstva človeškega bitja zvezde vedno stojijo na točno določen način. Konstelacija planetov ima pomen za človeka, ki se je ravnokar rodil, vendar samo v smislu, da se iz razporeditve zvezd lahko vnaprej »prebere« določen del človekovega življenja. Astrologija je stara, mogočna ter dragocena veda, vendar v njej ni celotne Resnice, temveč le del tega, kar bi se človeku lahko dogajalo v življenju. Življenje je prevelika skrivnost, da bi lahko bila zapisana v zvezdah. Vsi zapisi, spomini na preteklost in prihodnost so le v človeku samem. Astrologija lahko posamezniku pomaga odkriti le delček potencialne Resnice o tem, kdo je, zakaj in odkod prihaja. Vso Resnico poznata le človeško srce in On, čigar del in celota smo. 

Usoda je lastna svobodna izbira med neskončnimi potenciali, ki jih lahko udejanjimo v vsaki od inkarnacij. Usoda ni nekaj izven nas, kar nam je postavljeno kot »križ božji«, temveč je naša lastna odločitev o tem, kdaj, kje, kako, komu in kot kdo se bomo rodili oziroma inkarnirali. Splet vseh odločitev, ki jih sprejmemo s svobodno voljo – torej zbir svobodnih izbir, je usoda. Usoda je morda ponesrečen izraz, ker nosi pečat determiniranosti, kot da je vsiljena, določena in postavljena od zunaj, kot kazen, ki jo moramo odslužiti. Vendar temu ni tako. 

Usoda je naša izbira okoliščin, skozi katere bomo duhovno rasli in se razvijali. Usoda nam ni nihče naložil, zato je nima smisla preklinjati ali objokovati, saj jo naš višji Jaz točno pozna. V vse okoliščine smo sami že vnaprej pristali in jih skreirali zato, da bi se skozi njih izkušali, obujali, razširjali zavest in duhovno rasli. Smo scenarist, režiser in glavni igralec v drami, komediji ali tragediji lastnega življenja. Nihče nam nič »ne dela«, naša duša si je že zdavnaj začrtala pot. Čeprav morda kot človeško bitje, ki sem v tem prostoru in času, ne razumem izkušnje, ki se dogaja tukaj in zdaj, moja duša točno ve, čemu je namenjena. Obenem pa osebnost v vsakem trenutku kroji in določa jutrišnjo usodo in Resničnost z vsako mislijo, besedo in dejanjem.

Ko bi se lahko v vsakem trenutku odmaknili iz sebe in se opazovali kot gledalec, bi se slika hitro razjasnila. Tako bi bolj radostno in nenavezano preživeli izkušnjo v tem fizičnem telesu. Bili bi gledalec, ki ve, da je dogajanje na filmskem platnu privid, ve, kaj se bo zgodilo, zakaj se dogaja in da se bo vse dobro končalo. Bodimo gledalci in glavni igralci lastne igre življenja.

Živimo z razširjenim zavedanjem! Ne istovetimo se s težavami, ki prihajajo. Nisem bolezen, trpljenje in nesrečne energije. Sem energijsko in duhovno bitje, ki uživa tukaj in zdaj, saj imam v vsakem trenutku obstoja možnost s svobodno voljo ponovno izbrati, izraziti in udejanjiti to, kar sem – bitje Svetlobe, Ljubezni in Radosti. Ni je bilo in ne bo sile, ki bi lahko premagala in zasenčila moje notranje bistvo. Tako se zavedam nebes, ki so v meni, tukaj in zdaj, in jih tudi živim. 


mag. Anita Škof