Mag. Anita Škof

 

IZ IZVORNE TOČKE ZAVESTI V NOVO

 

Zaključujemo prelomno leto 2012, v katerem se je energijsko za vedno porušil stari svet nezavedanja, dvojnosti in izmaličenih duhovnih zakonov. Vrhunec procesa, skozi katerega smo popotovali z valom Nove Zavesti v Zlato dobo. Skozi duhovna vrata 12-12-12 smo se prvič v zgodovini človeštva nekateri skozi iniciacijo vrnili v izvorno točko Zavesti. Iz nje bomo zavestno in odgovorno ustvarjali iz novih duhovnih zakonov, ki še nimajo oblike in imena. V procesu prehoda v Novo bodimo zavestno prisotni tudi v dnevih 23-01-2013, 13-02-2013, 12-03-2013 in 21-03-2013, ko se zaokroži val novih frekvenc svetih števil 0-1-2-3.

 

IZVOR

 

Še preden se je začelo karkoli, kar kot človeška bitja izkušamo v materiji, smo obstajali brez obstoja v prostranstvu niča in vsega, v Izvoru vsega. Ko smo si kot Izvor iz Ljubezni do sebe zaželeli izkušati se, smo se odločili zavest preliti v fizično dimenzijo, kjer bi kot človeška bitja  lahko izkušali. V duhovnih prostranstvih izkušnje ni. A na poti od Izvora do materije smo pozabili, kdo smo, od kod prihajamo in zakaj smo tu.

A v prelomnem času, ko vstopamo v Zlato dobo, ko se približujemo vrhuncu izkušanja na Zemlji, smo se pripravljeni zopet spomniti, da smo Izvor vsega. In tako tudi prevzeti odgovornost za vse, kar izkušamo, saj si vse sami ustvarjamo, čeprav smo pozabili, da smo Izvor, absolutno in izvorno počelo. Nihče nam nič ne dela, ne usoda od zunaj, ne drugi ljudje, vse sami!

Prišel je čas, ko presegamo čas in prostor zato, da bomo lahko iz Sebe ponovno zaživeli svoje pravo notranje bistvo. Da bomo prestopili v novo dimenzijo nove Zavesti. Da se bo izvorne točke Zavesti znotraj Sebe zavedal vsak Človek in iz nje brez popačenosti prelival Duha v materijo.

 

NOVA DIMENZIJA - NOTRANJOST

 

Dolgo že potujemo nazaj Vase, v Notranjost, ki je nova dimenzija Zlate dobe. Hrepenimo po zlitju s seboj, po zavedanju, kdo v resnici smo, od kod prihajamo, zakaj smo tu. A hkrati odgovor ves čas nosimo v lastni Notranjosti, kjer je izvorna točka Zavesti, ki se v tem prelomnem času razodeva za vsakega, ki se je pripravljen ustaviti in prisluhniti navznoter.

Človek, zbudi se in se zavedaj, kdo si! Izvor vsega v fizični dimenziji in nič ti nemogoče ni! Sprejmi odgovornost za to zavedanje in iz Notranjosti ustvari vse, po čemer tvoja Duša hrepeni. Večen in neomejen si, zato se ne omejuj s tem, kar vidijo oči in slišijo ušesa. Ker smo popačili duhovne zakone v njihovem prizemljevanju, na vseh nivojih razpada vse to staro in se v kaosu fizične dimenzije ruši pred našimi očmi.

Dočakali smo čas, ki ni več čas, temveč hologramsko zavedanje resničnosti, ozaveščena Enost, ki se razodeva iz Notranjosti prebujenega človeka. Zato, da se končno vrnemo v izvorno točko Zavesti, da iz nje na Novo ustvarimo vse, po čemer smo hrepeneli že kot Izvor vsega. Da bo tudi v fizični dimenziji Bog motril obličje Boga in se hkrati kot Človek zavedal, da so vse moči svet na Novo postaviti - v njem samem. Najprej svoj notranji svet, Zlato dobo, ki se razdeva iz človekove Notranjosti, nato pa jo prelijemo v fizično izkušnjo.

Na Zemljo prihajajo frekvence novega vala Zavesti, kakršnih še ni bilo. Da z njihovo pomočjo in močjo najprej znotraj nas in nato v fizičnem svetu podremo vse, kar smo zgradili na izmaličenih duhovnih zakonih. Ker smo na poti iz Izvora v materijo pozabili, kateri so resnični in izvorni.

 

IZ DVOJNOSTI V ENOST

 

Vstopamo v Vodnarjevo dobo in zapuščamo dobo Rib, dobo dvojnosti, individualnosti, omejenosti in nezavedanja. Gradimo nov svet, ki bo po meri Človeka, zgrajen iz novih duhovnih zakonov, ki se razodevajo za vse, ki so na to pripravljeni. Duše hrepenijo, da bi se njihove osebnosti zbudile in se izkušale iz zavedanja.

Veličastne so moči in energije, ki nas vabijo v Novo zavest, v novo Zlato dobo. V svet, zgrajen iz ljubezni, samozavedanja, iz prebujenih in samouresničenih ljudi, ki bodo iz lastnega notranjega bistva, iz izvorne točke Zavesti vsega zaživeli Novo iz novih energij, kakršnih še ni bilo in jih še ne poznamo. Takšnih, ki še nimajo imena, ne oblike, ker jih še nihče ni izkusil, ne ubesedil, ne videl, ker so Nove. V tem procesu bomo potrebovali veliko zaupanja v vse, kar se razodeva iz Notranjosti, da bomo še Neimenovano, nedoumljivo in neopisljivo poimenovali ter mu dali obliko. Brez zaupanja v notranje uvide ni rasti na duhovni poti.

 

IZVORNA TOČKA ZAVESTI

 

Izkušenj civilizacij, ki so pozabile na svoj izvor in se samouničile, ima človeštvo že zadosti. Mi, ki smo utelešeni tukaj in zdaj, zavestno in odgovorno podiramo staro, da bomo lahko izpraznjeni vse na Novo doživljali. Iz Sebe, iz izvorne točke Zavesti, okrepljeni z močmi, ki so od vedno naše izvorne moči, a smo to pozabili in se poistovetili z osebnostjo, ki je ujeta v prostor in čas. Pozabili smo, da je naša Duša večna, neomejena in ima odgovore na vsa vprašanja. Duša je zamenjala že mnogo teles in osebnosti. Živela v resnici v vseh hkrati, v hologramu, kjer ni časa in prostora, kjer ni umetne delitve na preteklost, sedanjost in prihodnost, temveč vse poteka sočasno. Kjer zgoraj ni ločeno od spodaj, temveč eno.  Kjer ni vzroka in posledice, temveč se vse dogaja sočasno, v vsem ustvarjenem. Kjer ni delitve na svet Duha in svet materije, ker Duh prežema vse. Kjer samo SI – izvorna točka Zavesti.

Ko se bomo skozi Zavedanje, skozi aktivacijo energijskega potenciala tega, kar v resnici smo, zopet vrnili v svoje izvorno stanje, v izvorno točko Zavesti znotraj vsakega od nas, bomo šele iz nje vse lahko na novo ustvarili, začeli novo kozmično igro. A najprej moramo končati to, ki smo jo začeli že davno, v Izvoru vsega. Zato rušimo stari svet in vse okoli nas razpada. Ker je čas za Novo, ki se že nekaj let razodeva za vse, ki to zmorejo ugledati in začutiti znotraj. Razodeva Zlata doba, Nova Zavest.

 

V NOVI ZAVESTI STARO ODMRE

 

V letošnjem letu je bilo kar nekaj mejnikov, skozi katere nas je Nova Zavest prebujala na različne načine. Še posebej v decembrskem času, ki je nosil toliko prelomnih trenutkov, toliko potencialov, ki so nam omogočili zavestno vstopiti v Novo, če smo le tako izbrali.

Naše duše hrepenijo po Novem, Duh prav tako in mi kot ljudje še bolj. Da ne bomo več omejeni in obteženi s starim, temveč iz zavedanja ustvarjali Novo, ki se mogočno razodeva skozi duhovna vrata, odprta za kvantne skoke Zavesti vsakega posameznika, ki je na to pripravljen in se temu zavestno odpre. Nova Zavest nas nezadržno nosi v Novo, če se tega zavedamo ali ne, če to hočemo, ali ne. Vse duše hrepenijo po Novem, a vse osebnosti na to ne bodo pripravljene in mnogo jih bo ostalo v starem, zato bodo odšli izkušat drugam. Na Zemlji prostora za staro ni in ne bo več, kajti pripravljeni smo na Novo, ki se nezadržno razodeva. Skozi še posebno močne energijske valove, skozi igro svetih števil, ko se zgoraj spoji s spodaj tudi za zavedanje človeka. Ko se tako mogočno in veličastno na valu nove Zavesti dobesedno s kvantnimi skoki premikamo v novo frekvenco. In v novi frekvenci vseh naših lastnih dimenzij in vsega, kar biva na tem planetu in Zemlje same, bo staro odmrlo.

 

NIČELNA VKRČITEV V IZVORNO TOČKO ZAVESTI

 

V decembru smo izkusili kar nekaj blagoslovov, v katerih so se odprla vrata Novega. 12.12.12 in 21.12.12 sta bila mejnika, ki sta s svojo vibracijo nosila potencial, ki nas je lahko na krilih energije, ki se je takrat razodevala, intenzivno ponesel v Novo. Prvič v zgodovini planeta smo prejeli iniciacije, kakršnih do zdaj še ni bilo in katerih pomen je osebnosti v celoti še nedoumljiv. Doživlja pa jih človek posledično v življenjskih izkušnjah in uvidih, skozi katere se njihov pomen čedalje bolj razodeva.

12.12.12 so nekateri izkusili iniciacijo ničelne vkrčitve, s katero smo vse svoje razpršene točke Zavesti in njihove moči iz vseh časov in prostorov združili v eno samo, v izvorno točko Zavesti, iz katere lahko zavestno ustvarjamo Novo. Iniciacija, ki odveže karmo, preseže čas in prostor, popelje v hologramsko Zavedanje in aktivira še neznane in neizkušene duhovne potenciale.

 

POTENCIAL, KOT GA ŠE NI BILO

 

Iniciacija ničelne v krčitve prinaša in aktivira potencial, kakršnega človeštvo še ni izkušalo. Blagoslov, ki nas hipno prestavi v novo Zavest, ki znotraj nas obudi naše neomejene potenciale in jih aktivira tudi za fizično izkušnjo človeka. Posledično se bo lahko človek zopet doživljal v fizični dimenziji kot Izvor vsega in z vsemi obujenimi močmi to tudi udejanjal. Hipno iz novih duhovnih zakonov materializiral vse, po čemer hrepeni iz Zavedanja, ne iz osebnosti. Nov svet, zdaj dostopen vsakemu, ki po tem hrepeni, si tega srčno želi in je predvsem na to notranje pripravljen. Te izkušnje se ne da kupiti, je ne moreš izsiliti, lahko pa osebnost pripravi pogoje, da jo energijsko doživiš.

 

CIKLUS SVETIH ŠTEVIL 0-1-2-3

 

Ko Novo izkusi en sam človek, so vrata za to izkušnjo znotraj odprta za vse. Skozi ta vrata lahko tudi sam zavestno vstopiš skozi ciklus svetih števil, ki nosijo veličastne frekvence Novega in se bodo skozi ponovne iniciacije ničelne vkrčitve odvijale skozi duhovne portale 23-01-2013, 13-02-2013, 12-03-2013 in 21-03-2013, ko se val novih frekvenc, izraženih tudi skozi simboliko števil, na prehodu iz leta 2012 v leto 2013 zaključi. Morda ste med tistimi, ki ste na to iniciacijo v teh posebnih dnevih, ko so vrata v prostranstva duha na široko odprta, notranje pripravljeni in se bo dogodila za vas spontano, če si boste vzeli čas, se umirili in v meditaciji izrazili iskreno hotenje po prebujenju in novi Zavesti. Lahko pa zavestno sprejmete odgovornost za svoje življenje in se pridružite celodnevni meditacijski delavnici, kjer boste iniciacijo izkusili pod mojim duhovnim vodstvom.

 

IZ 2012 V 2013 – IZ NERAZODETEGA V RAZODETO

 

Skozi duhovna vrata 12-12-12 in 21-12-12 smo v letu 2012 vstopili v Novo, kdor je to izbral in bil na to notranje pripravljen. Tako smo pripravili pogoje, da se za nas v človeški izkušnji za vedno zaključi dvojnost, ki jo označujeta števili 1 in 2. In čeprav v sebi nosita potencial števila 3 (1+2), ki je troedinost, 3 do sedaj še ni bila razodeta. V letu 2013 bomo prvič v Vodnarjevi dobi lahko izkušali Troedinost množično tudi v fizični izkušnji. Več, kot nas bo to zmoglo, veličastnejša bo izkušnja.

Doba rib, ki v astroloških napovedih nastopata v paru, doba dualnosti, ki nas je premetavala iz svetlobe v temo, v kateri smo se ločili od Sebe, se poistovetili z materijo, pozabili pa na svojega Duha, kjer smo vse doživljali kot ločeno in razdvojeno na moško in žensko, levo in desno, se zaključuje. Vodnar nas vabi k viru Življenja, k Izvoru vsega in za nas prinaša vodo Življenja. Da nas napoji z Duhom resnice, ki se razodeva za vse, ki to hočejo in so na to pripravljeni.

V letu 2013 končno prihaja v razodevanje in posledično v izkušnjo število 3. Število Človeka, ki se zaveda, da je prehodil vse razvojne stopnje od Izvora (0), preko Duha (1) in Duše (2) do Človeka (3). Človeka, ki se bo lahko v fizični dimenziji po lastni svobodni volji zavestno in neomejeno odločal izkušati bodisi kot 0, 1, 2 ali 3, brez omejitev časa in prostora, iz lastne Notranjosti.

Do se bo nekega dne, ko bo iz spektra svetlobe in ljubezni izkusil vse možne izkušnje, ponovno vrnil vase, v Izvor. Ko se bo z enim samim vdihom Izvora vse, kar je materializirano, zopet vrnilo v nič (0). Vsak zase so do sedaj to že zmogli samouresničeni posamezniki, visoko razvite Duše, ki so tako lahko iz Sebe začenjali nove kozmične cikluse in si ustvarjali nove izkušnje, brez omejitve časa in prostora, brez ločenosti in izkušenj dvojnosti, iz absolutnega Zavedanja sebe kot Izvora vsega.

 

DUHOVNI PORTALI NOVE ZAVESTI V 2013

 

Vrata za izkušnjo ničelne vkrčitve v izvorno točko Zavesti so preko duhovnih portalov 23-01-2013, 13-02-2013, 12-032013 in 21-03-2013 odprta za vse, ki so na to pripravljeni in se bodo za to zavestno odločili. Od vsakega posameznika pa je odvisno, kako bo zaživel ta blagoslov, kakršnega še ni bilo. Koliko bo zvest Sebi in svojemu zavedanju, novim duhovnim zakonov, ki se razodevajo. Koliko  jih bo resnično sposoben zaživeti in se samouresničiti. In tako končno in dokončno iz lastnega Duha, iz izvorne točke Zavesti prizemljiti Zlato dobo.

Nismo se po naključju utelesili ravno v tem času, ki je že nova Zavest, ki stari svet nadomešča z ozaveščeno Enostjo. Zato, da bi ne samo pričali tem izkušnjam, temveč jih zavestno in odgovorno soustvarjali v radost svojih Duš in Duha. In hkrati v najveličastnejšo izkušnjo Človeka. Kot samozavedajoči se Izvor v materiji.