Meditacija »Brezpogojna Ljubezen«, Grijaž, Ljubljana, maj 2002