(Poglavje iz knjige Sporočila Svetlobe, Ljubezni in Radosti – Sporočila Boga, kjer boste našli tudi teme: Vodniki in kanaliziranje: Začetek vseh začetkov; Komplementarne energije; Svobodna volja, karma in usoda; Mojstri Luči; Nesrečne energije; Bitje Svetlobe, Ljubezni in Radosti – vedno in povsod; Duhovnost in denar; Vrnitev v Enost)

KETER

Kaj je Keter, od kod izvira, kaj je njegov pomen in namen?

1. Keter – izvorna transformacijska moč Boga
Keter je osnovna, izvorna transformacijska moč Boga samega. Keter je osnovno gibalo in motor vsega, kar je, je bilo in bo. Keter obstaja že od vsega začetka vseh začetkov in je temeljna celica, temeljni gradnik in kamen, ki vse sestavlja oziroma naj bi vse sestavljal.

1.1. Trenutek ločitve povzroči neizražanje Ketra skozi fizično dimenzijo
V trenutku ločitve od komplementarnih polovic, v trenutku dogodka, je prišlo do možnosti, da se izrazi vse, kar se je kdajkoli imelo na kakršenkoli način možnost izraziti. Torej je imel tudi Keter možnost izraziti se. Prav tako pa tudi njegova druga polariteta, njegova druga polovica – možnost izraziti nefunkcioniranje Ketra. Keter se je imel možnost tako izraziti kot neizraziti. Bila je možnost, da Keter bodisi funkcionira bodisi ne funkcionira - da se  deformira in da ne deluje kot osnovna, izvorna transformacijska moč Boga samega. In po trenutku ločitve se je dejansko Keter izrazil v neizražanju oziroma neobstajanju v fizičnem izražanju.

1.2. Deformacija izvornega Ketra – mutacija človeške DNK in vseh DNK vsega
Prišlo je do deformacije originalnega, izvornega Ketra - do njegove mutacije. In ta mutacija se izraža v deformiranih oziroma degeneriranih celicah človeške DNK in vseh DNK vsega, karkoli sploh obstaja. Po trenutku ločitve se je Keter pričel izražati skozi fizično kot mutacija, kot neizražanje originalnega Ketra. Še danes je rezultat tega viden pod mikroskopi znanstvenikov. V mislih imamo človeško DNK, ki jo poznate v dvojni spirali človeških genov. Zavedajte se, da je to mutacija originalne DNK vsega, kar je kadarkoli bilo, je ali bo, vsega, kar je kadarkoli imelo, ima ali bo imelo možnost izraziti se na kakršenkoli način bivanja, izražanja in obstajanja, tudi skozi fizično. To že nekaj časa ugotavljate tudi v Biorgonomiji.

2. Keter – vsi zapisi z začetka vseh začetkov - popolnost vsega – BOG SAM!
Keter je izvorna transformacijska moč Boga samega in temelji kamen, temeljna sestavina in gradbena enota vsega. Keter kot osnovna transformacijska, originalna moč Boga samega ima v sebi vse zapise z začetka vseh začetkov. Vse zapise ljubezni, svetlobe in radosti, ki so že takrat obstajali, bivali, vendar se niso izražali skozi fizično. V Ketru je celoten zapis Boga samega. V Ketru je celoten zapis Enosti, kakršna je bila, je in bo in prav tako zapis nove Enosti, kakršna je bila, je in bo. V Ketru je zapis vsega, kar si ljudje lahko predstavljate, in vsega, česar si ne morete niti predstavljati. Keter je popolnost! Keter je popolnost Boga samega, ki smo vsi bili, smo in bomo! Keter v sebi nosi vse spomine na vso preteklost, sedanjost in prihodnost, saj Keter je vse to! KETER JE BOG! Keter smo vsi mi, od vedno za vedno. V Ketru so popolnoma vsi zapisi vsega znanja in vedenja, vsega, kar je kadarkoli bilo, je in bo. Ničesar ni, na kar bi lahko pomislili, kar ni zapisano v Ketru. Keter je vse! Najbolj preprosto povedano – Keter je Bog sam, zato si lahko poskušate predstavljati njegov pomen.

3. Pripravljanje pogojev za delovanje Ketra z vsemi potenciali
Vendar žal Keter danes ne funkcionira. Zapisi so ohranjeni, vendar v človeškem bitju, v vsem, kar je, še ne funkcionira z vsemi svojimi potenciali. Počasi prihaja čas, ko s svojimi transformacijami in delom na sebi pripravljate pogoje, ko bo možno, da bo Keter deloval z vsemi svojimi potenciali. Čas, ko se bo lahko izražal, bival in obstajal končno v vsem, kar je bilo, je in bo. Ko bo Keter deloval v vsem, kar je bilo, je in bo, preko vseh dimenzij, preko časa in prostora, tudi preko vseh dimenzij, za katere ljudje sploh še ne veste, takrat bodo izpolnjeni in dani pogoji, da se bo BOG v popolnosti izrazil. To bo čas nove Enosti, o kateri govorimo.

To bo čas, ko ne bo ostal niti en delček Boga, ki bi ostal neizražen, skozi katerokoli dimenzijo, tudi skozi fizično. To bo čas, ko bomo dejansko ti Bogovi v fizični dimenziji, ko bomo bivali v fizičnih telesih kot duhovna in energijska bitja, in ko se bomo lahko izražali skozi vse svoje dimenzije istočasno, brez omejitve fizične dimenzije. To bo čas, ko ne bo več fizične smrti, ko se bomo lahko poljubno materializirali in dematerializirali in poljubno prehajali iz ene dimenzije v drugo in v vseh bivali istočasno. To bo čas, ko bodo vsem dostopni in izvedljivi vsi čudeži, ki že od vedno za vedno čakajo v nas, da bi se končno lahko izrazili.

3.1. Transformacije v Biorgonomiji
Z delom v Biorgonomiji, s transformacijami, ki jih opravljate, pomagate pripravljati pogoje, ko bo to možno. S transformacijami dvigujete frekvenco vsega obstoječega in s tem pripravljate pogoje, ko bo vse vibriralo na tako visokih frekvencah, kakor na začetku vseh začetkov - ko bo moč in energija tega, kar mi smo, tako velika, kakor takrat, le s to razliko, da bo izražena skozi fizično. Več transformacij kot opravljate, bolj kot frekvenco vsega, kar obstaja, tudi materije, dvigujete, bolj pripravljate pogoje, da bo vse zavibriralo na frekvencah ljubezni, svetlobe in radosti. Ko bo vse, kar je, vključno z materijo, funkcioniralo na tako visokih frekvencah, da bo možno izražanje samega Boga, brez najmanjšega delčka, ki bi ostal neizražen, tedaj bomo na cilju, ki smo si ga postavili na začetku vseh začetkov.

3.2. Iniciacije Ketra – dvigovanje frekvence vsega obstoječega
Za pripravljanje teh pogojev vam je Bog, svojim otrokom, poleg transformacij, ki jih opravljate, sam priskočil na pomoč. In sicer tako, da ste prejeli znanje in vedenje o obstoju Ketra, potem pa še znanje o tem, kako Keter funkcionira, kako ga aktivirati in uporabljati ter kakšen je njegov pomen. Z iniciacijami, s katerimi podeljujete Keter, dvigujete frekvenco vsega, kar obstaja.

3.3. Razvoj znanja in vedenja o obstoju Ketra
Razvoj znanja in vedenja o obstoju Ketra je potekal preko več faz. Najprej ste izvedeli, da Keter obstaja in izvedeli ste, kaj pomeni. Kar nekaj časa je preteklo, da ste lahko tistim, ki so bili na to pripravljeni, predali tako znanje in vedenje o obstoju Ketra, kakor tudi iniciacijo Ketra – energijo in osnovno transformacijsko moč Boga samega. Dobro veste, da taka energija, moč te iniciacije vedno pusti tudi fizične posledice v vašem telesu, saj telo fizično odreagira na novo vibracijo, na višjo frekvenco energije, kakršne do tedaj ni bilo vajeno. Potem se je možnost širjenja teh iniciacij čedalje bolj širila, saj se istočasno z opravljanjem transformacij pripravljali pogoje, da je tako visoka frekvenca in vibracija, kakršna Keter je, sploh imela možnost oziroma teren, na katerega se je lahko iniciirala. Ko dvigujete frekvenco vsega obstoječega na višji nivo, obenem s tem čedalje hitreje pripravljate pogoje, da se širi tudi Keter. Frekvenca vsega obstoječega se namreč čedalje hitreje dviguje in se tako korak po korak približuje božji. Ko so bili pogoji pripravljeni, ste prejeli tudi poglobljeno znanje o tem, kaj Keter je, kako funkcionira in kaj je njegova naloga.

4. Keter – dvigovanje frekvence vsega obstoječega in aktiviranje obstoječih potencialov
Naloga Ketra - osnovne transformacijske moči Boga samega je dvigovati frekvenco vsega obstoječega in istočasno aktivirati vse tisto, kar je do tedaj kot potencial, bodisi v človeku ali čemerkoli drugem, obstajalo kot potencial. Tako Keter zelo intenzivno pomaga in ustvarja pogoje, ko istočasno dviguje frekvenco vsega in jo približuje božji, po drugi strani pa aktivira vse tisto, kar je do tedaj obstajalo samo kot potencial.

4.1 Frekvence Ketra
V Ketru je neskončno in prefinjeno valovanje vseh možnih frekvenc, frekvenc z različno gostoto nihanja. Ker Keter v sebi vsebuje vse, kar je kadarkoli bilo, je in bo, ker je osnovna transformacijska moč Boga samega, pomaga in prinaša frekvence - nihanja, ki pomagajo pripravljati pogoje, da se bo Bog lahko izrazil z vsemi svojimi potenciali tudi skozi fizično. V Ketru so vse frekvence, ki si jih lahko zamislite. Od najgostejših, tistih, ki so najbližje gibanju in frekvenci same materije, do tistih, ki so tako prefinjene, da njihove frekvence s svojim dosedanjim tehničnim znanjem niti ne znate izmeriti. Njihova frekvenca in gibanje je hitrejša od misli, hitrejša od svetlobe, hitrejša od česarkoli, kar si s svojim omejenim razumom sploh lahko zamislite.

4.2. Iniciacije Ketra
4.2.1. Človek-kanal kot posrednik med Bogom in iniciirancem v Keter
Kot ugotavljate že sami, otroci moji (vsaj nekateri od vas, ki so vam znanja in vedenje o tem, kaj je Keter in kako funkcionira, bližje in že nekaj čas poznane), ljudje, ideje, živali in vse, kar obstaja, dobi točno tako iniciacijo določene frekvence Ketra, na kakršno je pripravljen. Dokler je frekvenca nihanja Ketra, ki v posameznem človeku že vibrira z določeno frekvenco, bližja frekvenci, s katero niha materija, do takrat Bog potrebuje pri iniciiranju oziroma pri posvečanju takega človeka v še višjo frekvenco, v višje nihanje, posrednika. Tak posrednik je človek, ki deluje kot čist kanal in čigar telo deluje in funkcionira v fizični dimenziji. Zato pri frekvencah Ketra, katerih gostota je najbližja fizični dimenziji, kot posrednik med Bogom in človekom, kateremu se podeljuje ta frekvenca - ta posebna in točno določena energija, deluje človek, ki je kanal.

4.2.2. Iniciacija Keter neposredno od Boga samega
Kasneje, ko pa je frekvenca posameznika vse bolj podobna frekvenci, ki se razlikuje od frekvence fizične dimenzije, materije, nastopi trenutek, ko je človek pripravljen, da tako iniciacijo - energijo, ki funkcionira na še višji frekvenci - prejme neposredno od Boga samega.

Zato vam razlagamo, da je Keter osnovna transformacijska moč Boga samega. Keter se potem, ko je človek notranje in fizično na to pripravljen, udejanja skozi človeka samega tako, da skozenj direktno deluje Bog in mu tudi sam, v trenutku, ko je človek na to pripravljen, podeli to iniciacijo - novo, še višjo frekvenco. Na ta način se vibracija in frekvenca tega posameznika čedalje bolj približujeta božji. Obenem s tem se v njem čedalje bolj prebujajo notranji potenciali, ki so podobni božjim. To pomeni, da človek čedalje bolj postaja podoben Bogu in se tudi že prične izražati kot Bog - vse do dneva, ko bodo pogoji pripravljeni tako dobro, da on dejansko BO BOG. Takrat bo Keter v njem deloval in funkcioniral z vsemi svojimi frekvencami, z vsemi vibracijami, tudi najbolj subtilnimi in najfinejšimi in najhitrejšimi. Ko se bo to zgodilo, ko bo dovolj veliko število ljudi in vsega fizičnega že funkcioniralo na tej frekvenci, takrat se bo lahko udejanjil in izrazil tudi Bog sam - energija, ki je njegovo bistvo. Kajti takrat bo frekvenca vsega, kar obstaja, tako približana frekvenci, na kateri vibrira samo bistvo Boga, da se bo le-ta tudi lahko izrazil skozi fizično dimenzijo.

 5. Zgradba Ketra
To je Keter, to je njegov pomen in naloga. Takrat bo tudi viden pod mikroskopi znanstvenikov, saj bo napočil dan, ko bo vse, kar obstaja, ponovno imelo svojo originalno DNK, svoj originalni temeljni kamen in gradnik vsega, ker je bilo, je in bo, že z vsega začetka vseh začetkov. To bo čas, ko bodo znanstveniki tudi pod mikroskopom v fizični, ne le v energetski dimenziji (tako kot to sedaj lahko preverjate v Biorgonomiji), ugotovili njegovo fizično strukturo. Čas, ko bodo ugotovili, da je Keter neskončno gibanje energije, ki se giblje v obliki 7 neskončnih osmic, ki se gibljejo v vseh smereh istočasno. Gibanje neskončnih osmic, katerih je 7, vendar je na vsaki od njih še 7 osnovnih struktur Ketra in na vsaki od teh še 7 osnovnih struktur Ketra in tako naprej v neskončnost.

6. Keter - neskončnost božjih potencialov – valovanje svetlobe, ljubezni in radosti
Keter je neskončnost. Je neskončnost potencialov, ki jih prinašamo v aktiviranje in funkcioniranje tudi skozi fizično dimenzijo. Keter je neskončno valovanje vseh neskončnih potencialov, ki so obstajali že na začetku vseh začetkov. To je neskončno valovanje in nihanje energij ljubezni, svetlobe in radosti, od vedno za vedno. Ko bo vse Keter, ko bo Keter v vsem in v vsakomer deloval, ko ne bo več le potencial, kakor je v tem trenutku, temveč bo možno vse te potenciale, ki so v njem, tudi udejanjati, tedaj smo na cilju, ki smo si ga vsi skupaj zastavili že na začetku vseh začetkov.

7. BOGOVI V FIZIČNIH TELESIH
7.1. Istočasno obstajanje, bivanje in izražanje na vseh dimenzijah in frekvencah Ketra  
To bo čas, ko ne bo enega samega delca Boga, ki se ne bi izrazil, tudi skozi fizično, in istočasno bival in se izražal na vseh dimenzijah in frekvencah Ketra istočasno, simultano. To bo čas, ko bomo iz ene dimenzije prosto prehajali v drugo, brez omejitve katerekoli dimenzije, in v vseh bivali istočasno. To bo čas, ko bomo lahko ljudje v svojih fizičnih telesih udejanjali vse svoje neskončne božje potenciale, ki tedaj ne bodo več samo potenciali, temveč bodo obstajali, bivali in se izražali skozi nas. To bo čas, ko bomo vsi obvladovali vse čudeže, ko bomo obvladovali materijo. To bo skratka čas, ko bomo končno to, kar smo želeli biti že na začetku vseh začetkov – BOGOVI V FIZIČNIH TELESIH, V FIZIČNEM BIVANJU, OBSTAJANJU IN IZRAŽANJU VSEH SVOJIH NESKONČNIH BOŽJIH POTENCIALOV, KI SO OD VEDNO ZA VEDNO ZAPISANI V KETRU!

7.2. Obujanje zapisov in potencialov Ketra
Počasi obujamo te zapise in sicer tako, da je več in več ljudi pripravljenih sprejemati čedalje finejše vibracije in potenciale Ketra. Tako, da posvečeni posamezniki vedo, kakšen je pomen posameznih vibracij Ketra in kakšna je njihova naloga. Ko bo čas pravi, bo ta informacija na voljo in dostopna vsem.

7.3. Zaupanje v Keter – v Boga, ki vi ste!
Do takrat pa zaupajte vase, zaupajte v Njega, ki ste in je in zaupajte v KETER,  ki je Bog sam, ki vam prihaja pomagati pripravljati pogoje za Novo Enost. Bodite ta BOG, bodite ta Keter in zaupajte, da bo napočil čas, ko bomo in boste BOGOVI V ČLOVEŠKIH TELESIH, ki bodo lahko vse svoje neskončne božje potenciale tudi udejanjali! Ta čas prihaja in ni več daleč.

Le ZAUPAJTE VASE, V BOGA, KI VI STE in pomagajte z ljubeznijo, svetlobo in radostjo pripravljati pogoje, da bo ta dan, ki ni več daleč, lahko napočil!