Meditacija Ljubezni, Svetlobe in Radosti

 
To meditacijo izvajamo kot uvodni del vseh meditacij, ki so zapisane v nadaljevanju, lahko pa jo izvajamo tudi popolnoma samostojno. Namenjena je sprostitvi, omejitvi miselnega toka in občutenju energij, ki so naše pravo notranje bistvo. Če se misli še pojavljajo, jih samo opazimo. V njih se ne zadržujemo, temveč se miselno in zavestno vrnemo nazaj v tok meditacije, tja, kjer nas je zaradi misli odneslo.

Najprej se stoje, ob poskokih, intenzivno nadihamo in tako odpremo za univerzalni tok življenjske energije. Udobno se namestimo in zapremo oči. Pozorni smo samo na ritem svojega dihanja. Opazujemo svoj vdih in izdih. Misli odhajamo proč. Sprostimo napetost v vseh mišicah telesa, ki postajajo mehke, lahke in tople. Še vedno opazujemo svoj običajni ritem dihanja. Vdihujemo in izdihujemo.

Vdihujemo neskončno Svetlobo, ki z vdihom prihaja v naše telo in se z izdihom vrača v vesolje. Vdihujemo svetlobo in izdihujemo svetlobo. Neskončno svetlobo in vse neskončne potenciale v njej občutimo v vsaki celici svojega telesa, v svojih kosteh, mišicah, v možganih, v srcu. Svetloba se iz našega fizičnega telesa razliva navzven, skozi naša čustva, misli, skozi vse naše dimenzije, skozi vsa naša energijsk telesa, vse do konca vesolja in še naprej. Vdihujemo svetlobo in izdihujemo svetlobo. Postajamo Eno z njo, saj Svetloba je naše pravo notranje bistvo, od vedno za vedno.

Vdihujem Brezpogojno Ljubezen. To je lahko vonj vrtnice, materina ljubezen, ljubezen Boga ali karkoli, kar mi v tem trenutku predstavlja brezpogojno ljubezen, ki je univerzalna in ena sama. Vdihujem ljubezen in izdihujem ljubezen. Za brezpogojno ljubezen na široko odprem svoje srce. V njem ni nobenih ovir, ki bi preprečevale prost pretok brezpogojne ljubezni. Vdihujem ljubezen in izdihujem ljubezen. Občutim jo v vsaki celici svojega fizičnega telesa in jo v svojih mislih razširim še na vsa ostala, energijska telesa ter na vse svoje dimenzije, preko meja vesolja. Vdihujem in izdihujem brezpogojno ljubezen in postajam Eno z njo, saj brezpogojna ljubezen je moje pravo notranje bistvo, od vsega začetka vseh začetkov do konca vseh koncev in še naprej.

Vdihujem Radost in izdihujem radost. Radost mi prikliče nasmeh na ustnice in zasmeji se moje srce. Občutim radost, ki se pretaka po mojih žilah in Življenje z njo. Radost in veselje občutim v vsaki celici svojega telesa, v vseh svojih telesih, ki se širijo navzven, vse preko meja vesolja. Vdihujem radost in izdihujem radost ter postajam Eno z njo. Tudi radost je moje pravo notranje bistvo, od vedno za vedno.

Od tu dalje meditacijo nadaljujem s katerokoli od naslednjih, lahko pa jo zaključim tako, kot je že opisano.