Mag. Anita Škof

 

NOVA ZAVEST – TUKAJ IN ZDAJ!

 

Tukaj in zdaj je za razodevanje pripravljen nov nivo Zavesti, ki ukinja prostor in čas ter ju nadomešča z ozaveščeno Enostjo. Vsak od nas, ki smo utelešeni na tem čudovitem planetu v tem prelomnem času, ima možnost znotraj Sebe uzreti veličastno novo nebo in novo zemljo in ju uresničiti v fizični dimenziji. Se ustaviti, ozreti navznoter in iz Sebe zajeti, kar je pripravljeno v duhovnih prostranstvih za vsako Dušo, ki se je odločila vstopiti v nov nivo Zavesti, kakršnega človeštvo še ni izkusilo.

 

NOVO JE TU IN ZDAJ

 

Ustavi se, izstopi iz kaosa, ki ga vidijo tvoje oči in o katerem poslušajo tvoja ušesa! Ustavi se in se ozri navznoter, v svojo lastno Notranjost, ki je nova dimenzija nove, Zlate dobe za vse ljudi. V tebi je spravljena, v tebi pripravljena, da jo boš zmogel začutiti, se je zavedati in jo nato tudi prizemljiti v materiji. Naključij ni in tako tudi ni naključje, da se je tvoja Duša odločila utelesiti tukaj in zdaj, na planetu Zemlja, ki se pripravlja na največjo transformacijo v zgodovini in jo hkrati že doživlja. Tisto, ki so jo napovedovali preroki že od začetka časov. Nov svet, ki ukinja starega. Ruši se svet starih, izmaličenih vrednot in duhovnih zakonov, ker prihajajo novi. Prihajajo od znotraj navzven in se razodevajo za vse, ki so se sposobni zavedati in biti povezani z lastnim notranjim vodstvom. Z lastnimi duhovnimi dimenzijami, ki so del Enosti. S Sabo, ki si Izvor vsega in vse ustvarjaš na novo. Nov svet, stkan iz novih energij in iz novega nivoja Zavesti. A najprej ga moraš uzreti in se ga zavedati v Sebi.

 

OZRI SE VASE

 

Ozri se navznoter in uzri veličastno Novo, ki se razodeva zate tukaj in zdaj. Nehaj se spraševati, kaj počnejo, kako se odločajo in kam svojo nogo usmerjajo drugi. Prišel je čas, da se zavestno in odgovorno soočiš s Seboj, da znotraj Sebe ugledaš nov nivo Zavesti, če hočeš zapluti z njim v Novo, ki se razodeva za vse, ki to hočejo in zmorejo. Za vse, ki so se ne samo pripravljeni odreči vsemu staremu, kar nas kot človeška bitja omejuje, in se zavestno odpreti za Novo, ki bo po volji Duha in bo izražalo nove duhovne zakone, temveč bodo Novo tudi zavestno gradili in prelivali v življenja. Izstopi iz množice in BODI, ki SI! Stvarnik vsega, Izvor vsega. Zaupaj si! Zdaj je pravi čas in tukaj pravi prostor, ki je hkrati že nov nivo Zavesti, da se zaveš in uresničiš to, zaradi česar si utelešen na planetu Zemlja. Da se prerodiš, obogaten z novo Zavestjo, z novimi duhovnimi zakoni in zavestno ter odgovorno izbereš Novo. Tako, da se najprej posloviš od starega in ga nato zavestno podreš.

 

IZSTOPI IZ SISTEMOV

 

Izstopi iz sistemov, ki omejujejo tvojo individualnost, ki te omejujejo v katerikoli tvoji dimenziji. V več sistemov kot si vstopil, toliko bolj vezan si. Kajti za vstop v sistem si se moral odreči svoji enkratnosti in se stopiti s sistemom, s povprečjem, z množico, v kateri si se izgubil. Tako si zanikal Sebe in pozabil, kdo si - Ti! Spomni se, da si neomejen in večen, da si sposoben vsega. Da si sposoben svoj svet na novo ustvariti, iz novih duhovnih zakonov, ki se šele postopno razodevajo. Iz njih bomo zgradili nov svet, ki ne bo po meri sistemov, ki človeka omejujejo in utesnjujejo, zaradi katerih prodaja lastno individualnost in se ji odreka, temveč bo po meri novega Človeka, ki pozna Sebe in živi Sebe iz zavedanja, kdo je, od kod prihaja in zakaj je tu.

 

VELIČASTNO NOVO NADOMEŠČA STARO

 

Samo sprememba prinaša širjenje in rast. Samo tako, da se odrečeš vsemu staremu, kar te omejuje, se lahko razodene Novo. Samo Novo vodi naprej, v nove izkušnje, ki razveseljujejo tvoje srce, tvojo Dušo in Duha. A tega ne moreš izkusiti, ne materializirati, če se ne ustaviš in se zavestno ne predaš Novemu. Če zavestno ne prevzameš svoje vloge v ozaveščanju Novega, ki prihaja z Duhom resnice in se razodeva za vse.

 

VOLJA DUHA V TEBI

 

Zato se moraš ustaviti in prisluhniti navznoter. V Tebi je vse zavedanje, je vsa modrost, so vsi odgovori. Nehaj jih iskati pri drugih ljudeh, pri duhovnih učiteljih, pri komerkoli izven Sebe. Znotraj Tebe je najveličastnejši učitelj, kar jih je! Si Ti sam Sebi, je tvoja Notranjost, je volja Duha resnice in Izvora vsega v njej! Novo prinaša tudi odgovornost za zavedanje, da si sam Stvarnik vsega in da je prišel čas v tem prostoru, ki je nov nivo Zavesti zato, da ga zaživiš! Da ga prizemljiš in zaživiš Zlato dobo, ki bo svet zavedajočih se in prebujenih posameznikov, ki bodo živeli duhovne zakone po volji Duha neposredno iz Sebe. Ki jih ne bo več omejeval katerikoli sistem, karkoli zunanjega in prividnega, temveč bodo lastnosti in energije lastnega bitja, razodevajoče se iz Notranjosti, prizemljevali tudi v fizični dimenziji. Zaupaj si in raziskuj svojo Notranjost, zajemaj iz nje in tako boš uresničil Sebe. Se razsvetlil in zaživel vse svoje neomejene potenciale na tem veličastnem planetu, ki se transformira in preobraža v Novo.

 

RAZLOČEVANJE MED POSAMEZNIKI

 

Tako na nezavednem kot zavednem nivoju poteka razločevanje med tistimi posamezniki, ki bodo zmogli veličastno Novo najprej uzreti v Sebi in ga nato prizemljiti ter tako duhovne zakone prinašati v razodevanje in tistimi, ki tega bodisi ne bodo hoteli oziroma ne bodo zmogli. Vsak se odloča, pa če se tega zaveda, ali ne. Vse Duše hrepenijo, da bi se njihove osebnosti prebudile in vstopile v Novo. Zato bi bilo modro, da se posameznik preda volji lastne Duše in z njo vstopi v Novo. To pa lahko stori le tako, da Duši najprej prisluhne in nato njeno voljo sprejme tudi s svobodno voljo osebnosti. Le osebnost namreč lahko izkuša in s svobodno voljo ustvarja lastno resničnost, tako ali drugače. Osebnost je omejena s prostorom in časom, a Duša ni. Zato je modro hoditi tako in po tistih poteh, kakor si Duša želi. Osebnost je dober izvrševalec volje Duše, a slab vodnik. In ko se predamo volji lastne Duše, se nam odprejo prostranstva, o katerih prej omejena osebnost ni mogla niti sanjati, kaj šele jih doživljati.

 

ZAUPANJE V VOLJO DUŠE IN DUHA

 

Novo nas vabi, da se odpremo in stopimo naprej z zaupanjem, da predamo voljo osebnosti volji Duše in v nekem trenutku, ko smo na to pripravljeni, še voljo Duše volji Duha. Tako pripravimo pogoje, da se samouresničimo iz resničnega notranjega bistva – kot duhovno in energijsko bitje, ki se izkuša v materiji in jo hkrati ustvarja z vsemi mislimi, besedami in dejanji. Osebnosti, ki ne bodo zmogle ali hotele prisluhniti navznoter, uvideti, sprejeti in zaživeti nove Zavesti, bodo enostavno odšle v drugačne izkušnje. Tako ali drugače, bodo slej ko prej zapustile planet Zemlja, kajti Zemlja se rojeva v Novo in v Novem ni prostora za staro. Se preobraža v nov nivo Zavesti, v nove frekvence, ki ne morejo sobivati s starimi. Staro umira in rojeva se Novo. Za vsakega človeka, za vsako Dušo, ki to izbere.

 

NOVA KOZMIČNA IGRA DUHA

 

Vsi smo povabljeni v Novo, po katerem smo hrepeneli in ga skupaj pripravljali eone let. Zavestno, odgovorno in modro se iz Ljubezni do Sebe za Novo odpri in odloči tudi ti. Ozavesti veličasten proces razodevanja Novega iz lastne Notranjosti in se mu z radostjo predaj. Zaživi Sebe kot Izvor vsega. Zavestno in odgovorno, da se bo imela tvoja Duša česa veseliti in bo usklajena z novo voljo Duha. To te samouresniči in razsvetli. Da boš pripravljen na nove kozmične igre duha. Tukaj in zdaj, ko se zaključuje stara. Vstopi v Novo zavestno in z radostjo.