RAK –  PRILOŽNOST ZA DUHOVNO RAST

 

Nekega jutra ste se prebudili in ne da bi se zavedali, ni bilo več radosti vstati v nov dan. Se ukvarjati z obveznostmi, družino, službo, odnosi… Z vsem, kar ste si nakopičili, da vas je – zmanjkalo za vas. Ko ste začeli življenje doživljati kot breme in praznino… Ko so vas dobesedno začela razžirati življenjska razočaranja, prizadetost, žalost, jeza, neizrečena čustva, misli… Vse, zaradi česar ste se zaprli za Življenje. Ko so se začela taka jutra ponavljati, se tudi Duša ni imela več česa veseliti znotraj vaše osebnosti. In vam je oziroma ste si tako sami poslali budnico – izkušnjo rak.

 

BUDNICA V NOVO ŽIVLJENJE

 

Izkušnjo rak ste si priklicali kot budnico v novo Življenje. Kot tisti potres in pretres, skozi katerega lahko ozavestite, kje in kdaj ste skrenili s Poti, ki si jo je vaša Duša izbrala že pred rojstvom v vaše telo, z osebnostjo, kakršno ste izoblikovali. Za inkarnacijo, ki jo ravnokar doživljate kot edino resničnost, tukaj in zdaj, ste se odločili zato, da bi se vaša Duša skozi vas mogla izražati, se veseliti Življenja, ga izkušati na vse možne načine in se skozi vašo osebnost samouresničevati.

 

Saj ste si izkušnjo tega življenja, kot vseh doslej, izbrali na Poti k Zavedanju - Sebe. Zavedanju, da niste samo fizično telo, temveč tudi večna, neomejena Duša, ki si želi v zemeljski izkušnji doživljati vse, česar ne more na duhovnih nivojih. In ker ste pozabili, kdo ste, od kod prihajate in zakaj ste tu, ste si skozi izkušnjo rak poslali drastično opozorilo, da vas pretrese in prebudi. Da vas pripelje nazaj na Pot – k Sebi. K resničnemu Sebi, ne k vsemu tistemu, kar ste si v življenju nakopičili obveznosti, imetja, odnosov… Vsega, kar je zunanje in vas ne izpolnjuje, ne vodi k vam samim. Ne vodi v vašo najvišjo izkušnjo Sebe, po kateri znotraj vas hrepeni Duša.

 

OZAVEŠČANJE VZROKOV - SAMOZDRAVLJENJE

 

Če se zavedate in sprejmete tudi odgovornost za to, da se v življenju ne morete znajti v okoliščinah, ki si jih nezavedno ali zavedno sami ne bi izbrali za izkušnjo, se lahko prebudite iz iluzije, v katero ste bili zamreženi in se vprašate: »Zakaj sem izbral(a) izkušnjo rak? Kaj mi sporoča o - meni?«

 

In začnete ozaveščati, kje in kdaj ste skrenili s Poti, da po vsej verjetnosti lastno življenje doživljate kot breme in praznino, katere vam navidezno ni bilo več moč osmisliti. Da vas od znotraj navzven dobesedno razžirajo neizpolnjena hrepenenja, prizadetost, žalost, življenjska razočaranja, jeza nase in cel svet, neizrečena čustva, misli, bolečina osamljenosti, občutka neljubljenosti… Vse tisto, zaradi česar ste se zaprli za Življenje in samo še životarite.

 

Toda zdaj je tu rak! Da se skozi njega prebudite, ozavestite vzroke, zaradi katerih ste si izbrali to izkušnjo, jih energijsko prečistite in na novo zaživite! Najprej prepoznate in se nato odvežete od vsega, kar ste omejujočega izbirali - odločitev, zavez sebi in drugim, energij, čustev, miselnih vzorcev, odnosov, odzivov…, zaradi katerih vam je življenje začelo postajati breme in trpljenje. Se zavestno poslovite od vsega, kar vam stiska zanko okrog vratu.

 

Se skozi ozaveščanje odvežete in potem iz svobode nevezanosti ponovno izbirate, kaj želite resnično, za duhovno rast in veselje v življenju še izkušati ali pa popolnoma na novo izkušati, kaj pa je čas opustiti, ker je staro in vas je zadrževalo na mestu. Ker to niso bile vaše resnične izbire iz Notranjosti, temveč kompromisi, skozi katere ste se v želji biti ljubljeni prodajali in tako hkrati zanikali ter pozabljali - Sebe.

 

LJUBEZEN DO SEBE – NAJMOGOČNEJŠE ZDRAVILO

 

Prišel je čas, da Sebe postavite na prvo mesto. To ni egoistično početje, temveč izraz brezpogojne Ljubezni do Sebe. Edina resnična Zaveza, zaradi katere ste tu. Ljubiti Sebe in iz te Ljubezni iz Notranjosti spoznavati Sebe, hrepenenja Duše, jih živeti tukaj in zdaj, se samouresničevati. Ne glede na možno upiranje lastne osebnosti in razuma, preko vseh strahov in omejitev, zaradi katerih ste zastali v rasti. In ne glede na reakcijo okolice.

 

Za vas je prišel čas, ki je pravzaprav stanje Zavesti, da skozi izkušnjo rak duhovno zrastete na način, na kakršnega do sedaj niste zmogli. Sicer ta izkušnja ne bi bila tu. Sami ste jo izbrali, priklicali, da bi se osebnost končno nekega dne ustavila, se potopila vase in iz iskrenosti srčnih dimenzij rekla lastni Duši: »Tvoja volja naj se zgodi, Duša moja

 

In se zavezali tej odločitvi ter se s popolnim zaupanjem predali vsemu, kar vam iz Notranjosti sporoča Duša. To je najpomembneje. Se končno ustaviti in prisluhniti – Sebi. Ne glasovom vaše osebnosti ali osebnostim drugih. Saj osebnost po pravilu dopušča, da jo v življenju vodijo strah, dvom in nezaupanje, trije kralji teme. Nato pa je potrebno glas Srca tudi zaživeti.

 

ODGOVORI IZ LASTNE NOTRANJOSTI

 

Ni modra izbira le mrzlično iskati različne načine zdravljena, ki ga ponujata uradna in komplementarna medicina in tako rešitve zopet oziroma še vedno iskati izven Sebe, temveč ustaviti se in poseči po resničnem zdravilcu – po odgovorih iz lastne Notranjosti. Le vi globoko v Sebi resnično veste, zakaj ste si priklicali to izkušnjo. Torej se ustavite in si v najgloblji notranji tišini, v meditaciji, bodisi skozi sprehode v naravo, ob mirni glasbi, telesni ali kakršnikoli drugi aktivnosti, na katerikoli način, ko ste sposobni utišati vedno brbotajoči um, odgovorite na vprašanje, kaj si skozi to izkušnjo sporočate.

 

In nato s popolnim zaupanjem v to, kar se vam razodeva iz Notranjosti, to tudi zaživite - s predajo volje osebnosti volji Duše, ko je prepoznana. Le to je način, da se samoozdravite, samouresničite. Skozi Zavedanje, brezpogojno Ljubezen do Sebe in popolno zaupanje v razodevanja iz Notranjosti ozdravite vaše telo in osebnost.

 

Toda šele, ko odgovornost za življenje sprejmete v lastne roke. Ne živijo zdravniki, zdravilci in vaši bližnji vaših življenj! Ne mislijo vaših misli, ne izrekajo vaših besed in ne izbirajo vaših dejanj. Vse to počnete sami in skozi izbiro misli, besed in dejanj dobesedno ustvarjate lastno resničnost. Zato se ustavite, ozavestite vzroke, zaradi katerih ste se skozi izkušnjo rak dobesedno začeli požirati od znotraj navzven in si skozi popolno zaupanje v lastne notranje moči dovolite ozdraviti Sebe! Od znotraj navzven.

 

PREDAJA VOLJE OSEBNOSTI VOLJI DUŠE

 

V procesu ozaveščanja, zakaj ste si izbrali to izkušnjo, se boste osvobajali vzrokov in tako tudi njihovih posledic. Boste rasli, kot bi verjetno ne mogli skozi nič drugega. Saj ta izkušnja je vaša izbira, pa naj se osebnosti to sliši še tako nemogoče ali noro. In naj se osebnost še tako upira spremembam, ki jih boste v procesu ozaveščanja izbrali za prihodnost, ne ustavite se na tej Poti. Saj osebnost je do sedaj vodila vaše življenje in prav nič dobro se zato ne počutite v lastni koži, kajne?

 

Osebnost je dober izvrševalec volje Duše, toda slab gospodar. Torej spoznajte voljo lastne Duše, se ji predajte s popolnim zaupanjem in zaživite vse, kar vam sporoča skozi Srce! Saj ta tihi, včasih pa tudi zelo glasni glas znotraj vas, če bi ga le hoteli slišati, je že leta vpil, da niste izpolnjeni. Vas že leta opozarjal, da ste na poti v življenju pozabili nase. Da ste uresničevanju svojih najglobljih hrepenenj na pot postavili glasove, ki vam šepetajo skozi vašo osebnost: strah, dvom in nezaupanje. Prepoznajte te glasove, ki se odražajo v vašem odnosu do Sebe in sveta, v vašem načinu razmišljanja, čustvovanja, izrekanja, v vaših odločitvah in izbirah ter jih odslovite za vedno. Vodili so vaš stari način življenja. A čas je za novo življenje, za novo rojstvo vas samih iz lastne Notranjosti.

 

SPREMEMBE VODIJO V NOVO RAST

 

Spremeni Sebe in spremenil se bo svet! Spremeni svoje misli, besede in dejanja, s katerimi si dobesedno stvarnik lastne resničnosti. In se bo posledično spremenilo tudi tvoje telo, ko si bo osebnost dovolila in resnično izbrala ozdravljenje. Ko se bo osebnost odločila, da je prišel čas, da posluša lastno Dušo in zaživi glasove Srca.

 

Pa naj to pomeni tudi zelo korenite zunanje spremembe – službe, lokacije bivanja, opuščanja omejujočih partnerskih, sorodstvenih in prijateljskih odnosov, česarkoli, kar vam je že leta in desetletja stiskalo obroče okrog Srca in življenju dodajalo težo. Spremenite vse, če vam o tem spregovori Srce. In v življenje privabite vse, česar še nikoli niste izkušali, pa ste si morda vedno tiho ali celo glasno želeli. Stopite v Novo z zaupanjem in udejanjite spremembe, po katerih hrepeni vaše Srce. Samo spremembe vodijo v nove rasti, v nova izkušanja, v nove radosti tudi za vašo Dušo.

 

Vendar pazite - nobena sprememba, ki je izsiljena in ne izvira iz resničnega notranjega prepoznanja in Zavedanja, ki ju lahko prinesejo meditacija, tišina, notranji pogovori s Seboj, ne bo delovala. Ne boste ozdraveli že samo zato, če na silo zamenjate ali opustite službo, partnerja, otroke odpošljete od doma, se ne zmenite več za stare znance in prijatelje. Če v procesu spreminjanja in izbiranja področij, kjer boste v življenju uveljavili spremembe, po katerih Duša hrepeni, ne boste delovali iz resničnega Zavedanja, ki pomeni, da ste se dejansko tudi spremenili od znotraj navzven, potem nobena izsiljena sprememba ne bo delovala. Saj lahko zamenjate službo, partnerja, prijatelje, kraj bivanja – a sebe nespremenjenega boste le prenesli v nov odnos, na novo lokacijo, hkrati pa ponavljali stare vzorce razmišljanja, čustvovanja, odzivanja.

 

MAVRIČNA POT SPOZNAVANJA SEBE

 

Torej se ustavite in sprejmite na Poti spoznavanja Sebe novega vso pomoč, po kateri lahko posežete - svojci, partner, sodelavci, soljudje, zdravniki, terapevti, knjige, glasba, meditacija, energijsko delo, transformacije, narava… Vendar se hkrati zavedajte, da resnični premik, resnično ozdravljenje prihaja le iz vas samih! Sami ste si priklicali izkušnjo rak in le sami jo lahko presežete z ozaveščanjem vzrokov zanjo in posledično s predajo volje osebnosti volji Duše. Le to je Pot samozdravljenja, resnična Pot duhovne rasti. Od znotraj navzven.

 

Zato posezite v Notranjost, ki hrani odgovore za vas in vam pokaže nove Poti, po katerih vaša noga zakoraka, da v življenju zopet radost zadoni. Da boste vi končno ali pa sploh prvič v življenju – VI! In boste za to duhovno prebujenje, za to dolgo pričakovano in želeno duhovno rast in vse posledične spremembe izkušnji rak srčno lahko rekli: »Hvala!«

 

Se skoznjo podali na mavrično Pot spoznavanja resničnega Sebe in lastnega zaklada na koncu mavrice. Mavrica zasije nepričakovano v vsej veličastnosti, ko sredi dežja posveti sonce. Je kot Življenje samo. In skozi izkušnjo rak, ki jo doživljate, že sveti sonce tudi za vas in vas vabi, da zakorakate po mavrici. Da odkrijete, kam pelje vaša mavrična Pot in kakšen zaklad vas čaka na koncu prehojene Poti. Vaš je ta prečudoviti zaklad, iz vaše Notranjosti pripravljen samo za vas. Posezite po njem in se samoozdravite iz Zavedanja.

 

Iz Ljubezni do Sebe, ki je najmogočnejše zdravilo.