SE ZAVEDAŠ, KDO SI?!

Človek, se zavedaš, kdo si?! Kdo si v Resnici? Si Izvor (0) vsega, ki se razodeva v materiji. Duh (1),  Zavest, ki oživlja vse. Duša (2) si, individualiziran del Enosti, ki je hkrati celotna Enost sama. In Človek (3) si, ki izkuša v materiji. Vse to si hkrati, brez ločenosti, ko si dovoliš - BITI. Samo biti, brez besed. In ko odvzameš vse besede in vsa poimenovanja, še vedno SI. Sem, ki sem.

POT PREBUJANJA

Bolj kot se zavedaš Sebe, bolj izpolnjeno živiš. Bolj, kot se zavedaš svoje Duše, bolj si neomejen v izkušnji. Bolj, kot se zavedaš, da si tudi Duh, več moči imaš to Zavedanje tudi materializirati. Ko se kot Človek zavedaš, da si Izvor v materiji in to tudi neomejeno ter zavestno izkušaš skozi prizemljevanje notranjih moči v svojem življenju, tedaj si razsvetljen, samozavedajoč. Tedaj je konec tvoje Poti v tem kozmičnem ciklusu in se lahko prične nova.
Ko se kot Človek zavedaš, da si Izvor v materiji in ko se kot Izvor vsega v Človeku prepoznaš, so končane Poti, ki si jih hodil skozi zemeljske inkarnacije. Tedaj se vse na novo odpre. Ko iz Zavedanja že na Zemlji s svobodno voljo zavestno ustvarjaš vse, tedaj se postopoma vračaš nazaj Vase - v Izvor vsega. Potuješ v obratni smeri kot poteka stvarjenje. Potuješ iz samozavedajoče se materije v Človeku nazaj v Izvor vsega. V izvorno točko Zavesti, od koder vse na novo začneš. Zavedaš se, da ti nič nemogoče ni, ker si Izvor vsega! In kje na tej Poti Zavedanja, prebujanja in samouresničevanja si - ti?


ZAVEDANJE DUŠE

Se zavedaš lastne Duše? Se zavedaš, po čem tvoja Duša hrepeni, kaj želi izkušati? Slišiš svoje Srce, od koder Duša razodeva se? In če slišiš ju, koliko jima v življenju slediš? Koliko udejanjaš Zavedanje, koliko impulze Srca, ki je že dvignjeno nad omejenost tvoje osebnosti? Si sebi zvest, ali poslušaš glasove lastnega razuma in razuma drugih ljudi, ki te skušajo omejevati, v kletki držati? Naj bo kletka navidezno še tako varna, udobna in znana, vendar te omejuje! To ni svoboda Srca! Koliko časa še? Kolikokrat in kako te bodo še morale neprijetne izkušnje prebujati, da bi končno doumel, da je razum dober izvrševalec volje Duše, a zelo slab voditelj in gospodar? Kolikokrat si že izneveril svoje Srce, da je krvavelo in trpelo, ker si dovolil, da te je razum ustavil skozi dvome, strahove in nezaupanje? Kolikokrat si zatajil Sebe, ko je Srce vpilo »ne«, razum pa te je prepričal v »da«? Koliko solz in trpljenja še, da se spremeniš? Da se odločiš, da svoji Duši v neznano slediš? Neznano - da, a hkrati veličastno tako, da si tega, kar blagoslovov in darov Duša hrani zate, razum niti predstavljati ne zna. Odpri svoje Srce, naj Duša vodi te! Ustavi se, prisluhni navznoter in kar ti Duša pove, naj bo tvoje vodilo za korake na Poti, po kateri hodiš, pa če se zavedaš, ali ne. Po Poti prebujanja v Zavedanje, kdo si, od kod prihajaš in zakaj tukaj si.


RAZODEVANJE RESNICE IZ NOTRANJOSTI

Še nikoli nismo bili deležni tolikšne energijske podpore iz duhovnih prostranstev na naši Poti kot zdaj. Plujemo z novim valom Zavesti, ki te nezadržno podpira v vsem, po čemer tvoja Duša hrepeni. V vsem, kar si zmoreš predstavljati in česar še ne. Prihaja nov čas, že je tukaj. Čas, ki je novo stanje Zavesti. Zavesti Zlate dobe, v kateri se prebujajoči ljudje ne bodo več podrejali razumu, temveč zavestno in odgovorno ustvarjali iz Zavedanja. Uresničevali in materializirali Zlato dobo zase ter za vse ljudi. Nikakršna utopija, vse je že tukaj in zdaj, ko si sposoben zreti z notranjimi očmi, z očmi Duše in Duha, ki ti razodevata, da si Izvor vsega. Ustavi se, prisluhni in zaživi! Iz Notranjosti, ki je nova dimenzija nove, Zlate dobe, se ti razodene vse. Dobiš odgovore na vsa vprašanja, najdeš najmodrejšega učitelja. Živimo v času, ki ga je Jezus Kristus napovedal z besedami: »Ko pride On, Duh Resnice, ti bo razodel vso Resnico!«
Duh Resnice je v Tebi in čaka, da se ti razodene. Da, neposredno, iz Tebe navzven. Brez posrednikov, brez drugih ljudi, ki bi te omejevali ali te prepričevali, kdo si in kdo nisi. Iz vala nove Zavesti, iz Zavedanja iz Notranjosti, od koder se zate razodeva Resnica. Da jo zaživiš, da se samouresničiš. Da izkoristiš vse svoje neomejene notranje potenciale zato, da tukaj in zdaj, sebi in posledično tudi drugim ljudem ustvariš Zlato dobo, obljubljeno deželo, novo nebo in zemljo, novi Jeruzalem, Šambalo… Ni važno ime, pomembno je Zavedanje, da se premikamo v Novo in da prostora za staro več ni. Da trpljenje kot preizkuševalec človeške rasti, da nesrečne energije ter kakršnekoli vezanosti in omejenosti odhajajo iz izkušnje človeštva. Da že presegamo prostor in čas skozi hologramsko Zavedanje Enosti in se odvezujemo od karme za vedno. Da vse omejitve zavestno opuščamo in se tako odpiramo za Novo.


ZAUPANJE V NOVO

Novo, ki je že znotraj vsakega od nas. Novo in neznano, veličastno, neimenovano in neopisljivo, ker se še nikoli do sedaj ni razodelo. Prihaja skozi vse, ki se ustavijo, prisluhnejo navznoter in potem tudi zaživijo, kar se razodeva iz duhovnih prostranstev. Ki se zavedajo Duha, ki znotraj doni, njegove volje in tega, da smo vsi mi Duh, ta nova Zavest, ki oživlja vse, čeprav je še nerazodeta. Potrebovali bomo veliko poguma in vztrajnosti, predvsem pa zaupanja v vse, kar se nam od znotraj razodeva. Veliko zaupanja v to, kar še nihče ni videl, ne poimenoval, ne izkusil, ker tega do sedaj še ni bilo.
Zato bodi v Sebi, poslušaj navznoter in si zaupaj, nato pa novo zaživi v svojo radost in v radost vseh, katerih se boš s tem dotaknil. Predvsem  pa boš to storil iz Sebe - za Sebe! Zato, ker si to dolžan Sebi. Zato, ker si se Sebi v Duši zavezal, da se inkarniraš v tem času in tem prostoru, na planetu Zemlja, kjer se končno in dokončno prizemljuje Zlata doba. Nov svet, iz novih duhovnih zakonov, ki prihajajo iz absolutne Zavesti, iz Izvora vsega. Dobesedno iz – Tebe!


NOTRANJA VRATA V NOVO ZAVEST

Notranja vrata so široko odprta za vse, ki so se pripravljeni ustaviti in prisluhniti navznoter. Za vse, ki so iskreno pripravljeni slediti impulzom lastne Duše, se zavedati tudi volje svojega Duha in zaživeti kot Izvor vsega v materiji. Ja, nepredstavljivo za vse, ki se z vidika nove Zavesti, ki prinaša toliko veličastnega za človeško izkušnjo, še vedno ukvarjajo z dobesedno nepomembnimi življenjskimi »problemi«. Z vsem, kar nam je poznano iz starega sveta, ki ga puščamo za seboj. Z izkušnjami vpetosti v materialno, s čustveno vezanostjo in omejujočimi miselnimi vzorci, s strahovi in omejitvami nezavedanja, ki jim ne dovoljujejo živeti Človeka vredno življenje, kaj šele se odpreti za kaj bolj izpolnjujočega in navdihujočega kot je golo životarjenje iz dneva v dan.
Vse je že znotraj vsakega od nas in ni rezervirano samo za redke posameznike in izbrance! Odprto in pripravljeno, da se iz novih duhovnih zakonov razodene nov svet, nova izkušnja za vse ljudi na tem planetu. A kot vedno so v prvih bojnih vrstah ozaveščanja novega tisti najbolj odprti in zavedajoči. Vsi, ki so si zvesti v prizemljevanju uvidov, pa naj bodo za omejenost osebnosti in razuma še tako nori. To je vedno način, po katerem se rojeva Novo in prihajajo na svet ter posledično v izkušnjo za vse ljudi ideje, zamisli in koncepti, ki seveda niso plod nekega posameznika, temveč prihajajo iz zakladnice kolektivnega nezavednega celotnega človeštva. Iz absolutne Zavesti, iz Izvora vsega.


IZVOR V ČLOVEKU

Zakladnica, ki je vsem odprta in na razpolago, a vsi nimajo dovolj poguma preseči lastnih omejitev in zakorakati v Novo, se otresti lastnega občutka nemoči in prevzeti odgovornost za Zavedanje, da si vse sami ustvarjamo. Se zavedati vseh notranjih moči, ki jih imamo kot Izvor v materiji in jih tudi živeti. In iz tega Zavedanja ustvarjati novo, saj nam dobesedno nič ni nemogoče! Omejitve so iluzija, ki se v enem samem trenutku Zavedanja, kdo smo v Resnici, za vedno razblini. In tako kar naenkrat nismo več nemočni, temveč vsemogočni tudi v izkušnji.
Ko zmoremo v enem samem trenutku Zavedanja, skozi vrnitev v izvorno točko Zavesti, v Izvor vsega najprej v notranji izkušnji odvezati vse omejitve karme, preseči prostor in čas, spoznati voljo svoje Duše in Duha in jima predati svobodno voljo svoje osebnosti. Nato pa iz izvorne točke nove Zavesti vse na novo ustvariti. Iz novih duhovnih zakonov, ki se postopoma že razodevajo in nas vabijo v Novo.


DUHOVNI PORTALI NOVE ZAVESTI

Začnimo ustvarjati zavestno in odgovorno, iz Zavedanja, kdo smo in kakšne moči so v resnici znotraj nas. Iz frekvenc novega vala Zavesti, ki se mogočno in veličastno razodeva za vse, ki to zmorejo in hočejo. Skozi frekvence svetih števil 0, 1, 2 in 3, katerih ciklus prizemljevanja se intenzivno odstira skozi duhovne portale v dnevih 12-03-2013 ter 21-03-2013, ko se zaključi tokratni ciklus razodevanja svetih števil, ki označujejo celotno prehojeno pot od Izvora do Človeka. In nazaj.
V teh svetih dnevih se odprejo notranja duhovna vrata še bolj mogočno, je zgoraj enako kakor spodaj, se aktivirajo naši še neznani notranji potenciali. To lahko izkusiš najprej znotraj, nato pa še v fizični dimenziji. Bodi odprt za nove frekvence svetih števil in vse blagoslove, ki jih prinašajo v teh dnevih. Odpri se za sveta števila 0, 1, 2 in 3 v meditaciji, naj se te notranje dotaknejo in ti spregovorijo.
Predvsem pa se začni zavedati, da si Izvor vsega v materiji! Sprejmi neomejene notranje moči iz Zaupanja, nato pa z njimi zavestno ter odgovorno ustvarjaj Zlato dobo na Zemlji. Iz Zavedanja, kdo si. Izvor v materiji, ki mu nič nemogoče ni!