Srečanje z duhovnostjo Sv. Terezije Avilske

Ob 500 letnici rojstva Sv. Terezije Avilske nas mag. Anita Škof popelje v srečanje z njeno duhovnostjo in nam razodene svoje notranje izkušnje z duhovnega potovanja po poteh Sv. Terezije Avilske v Španiji.

 

Sv. Terezija Avilska je bila prva cerkvena učiteljica, prenoviteljica reda bosonogih karmeličank, velika mističarka, mojstrica molitve in začetnica moderne duhovnosti. Svoje notranje izkušnje Boga, Troedinosti in Sv. Duha je odkrito opisala v štirih knjigah, ki so prevedene tudi v slovenščino. Niti pred njo niti za njo ni nihče tako resnicoljubno opisal mističnih izkušenj in tudi zato velja za najvišjo avtoriteto v mistični teologiji. Kljub temu, da njenega fizičnega telesa že dolgo ni več med nami, nas njeni Duša, Duh in živo Srce, ki je izpostavljeno v kraju njene smrti, lahko še danes vodijo in navdihujejo, tako verne kot neverne.

 

Sv. Terezija je v svojem prizadevanju po popolnem združenju z Bogom razvila številne karizme, zaradi katerih so jo spoštovali in častili že v času njenega življenja. Najbolj znana je bila njena karizma lebdenja v zraku. Dobila je navdih za prenovo karmeličanskega reda. Odločila se je za povrnitev h koreninam – uboštvu, obračanju navznoter, klavzuri, k strogosti v redu in omejitvi zunanjih stikov.

 

Notranje druženje mag. Anite Škof s Sv. Terezijo se je začelo že nekaj let pred njenim odhodom na duhovno pot v Španijo, na katero jo je Sv. Terezija povabila iz Notranjosti. Lani se je podala po poteh svetnice – v Avilo, kraj njenega rojstva, po poti ustanavljanja samostanov in v Albo de Tormes, kjer je umrla in je pokopana.

Že pred odhodom na pot je prebrala vse svetničine knjige. Blagoslov za njeno Srce in Dušo je bil, ko je v Terezijinih izpovedih in izkušnjah prepoznala toliko lastnih izkušenj duhovne Poti, po kateri hodi in razodetij iz lastne Notranjosti ter iz duhovnih prostranstev, ki so popisane tudi v dvanajstih knjigah mag. Anite Škof, ki so napisane po notranjem nareku. Že vnaprej je vedela, da bo na poti napisala novo knjigo – Knjigo Življenja. Bila pa je nemalo presenečena, ko ji je v Avili, v kapeli rojstva Sv. Terezije, le-ta razodela, da je to prva knjiga, ki jo piše na nov način – brez besed! Kajti to je knjiga, ki je pisana in pripravljena samo zanjo, ker je to knjiga njenega Življenja in notranjih izkušenj.

 

Na duhovnem potovanju po poteh Sv. Terezije Avilske je mag. Anita Škof doživela kar nekaj malih čudežev. Med drugimi so po letu prenove dan po njenem prihodu v Avilo ponovno odprli kapelo Terezijinega rojstva, ki je zasijala v zlatem veličastju in v kateri je popotnica doživela veliko duhovnih blagoslovov. Pomotoma so jo med popoldanskim odmorom celo za tri ure zaklenili v cerkev s kapelo. Tri ure miru, tišine, blagoslovov in nemotenega notranjega druženja s Terezijo.

 

V relikviariju v Albi de Tormes, kjer je Sv. Terezija umrla in je pokopana, je izpostavljeno njeno Srce. Srce, ki je živo, ker je v njem zakodirana Terezijina Duša in njene izkušnje. Vsak, ki je sposoben slišati svoj notranji glas in zajemati iz duhovnih prostranstev, lahko izkusi, kako je Terezijino Srce živo in kako nam govori za tukaj in zdaj.

 

Sv. Terezija Avilska nas še vedno navdihuje tudi skozi zapisano besedo in nas lahko varno vodi po poteh naše lastne notranje duhovne rasti. V tem je Mojstrica. Kajti njeno Srce, ki je bilo v mistični izkušnji transverberacije prebodeno z božjo ognjeno puščico Ljubezni, je živo.

 

Avtor in urednik oddaje: Sašo Pauković, RTV SLO

 

 

Šola za duhovno rast ZLATA DOBA

V šoli za duhovno rast Zlata doba, ki jo vodi mag. Anita Škof in je njen kanaliziran avtorski projekt, tečajniki obiskujejo ciklus osmih delavnic za intenzivno širjenje Zavesti, samozdravljenje in samouresničenje. Namenjena je vsem, ki iščejo odgovore na vprašanja kdo smo, od kod prihajamo in zakaj smo tu. Zlata doba je namreč stanje Zavesti, ki se razodeva iz človekove Notranjosti, ki je dimenzija nove dobe in kjer so odgovori na vsa naša vprašanja.

 

Mag. Anito Škof že od leta 2000 vodi njen notranji duhovni glas, s katerim je vzpostavila zavesten notranji stik in takrat tudi zapisala svoj prvi kanal, notranji duhovni narek. Vse njeno delovanje navzven od takrat prihaja iz njene Notranjosti, iz globokih duhovnih uvidov in iz Zavedanja. Tako nastajajo njene knjige, članki, meditacijske delavnice, predavanja... Vodena je na duhovnih popotovanjih, v individualnem delu z ljudmi in vse, kar deli z ljudmi, razodeva iz Sebe.

 

Zato se v njeni »šoli« ni potrebno učiti,  niti si zapomniti snovi, ker se udeleženci pod njenim duhovnim vodstvom le poskušajo »spomniti« in prepoznavati, kar je že v njihovi lastni Duši in v Srcu. Tega se ni možno naučiti in pridobiti kot znanje, temveč lahko le ugledaš v lastni Notranjosti. Anita svoje duhovne uvide predaja ljudem kot ključ, s katerim odpirajo znotraj Sebe lastna duhovna prostranstva. Kot informacijo, ki jo ljudje položijo v Srce, da znotraj njih spregovori, ali je to zanje Resnica ali ne.

 

Načini dela v Šoli za duhovno rast Zlata doba, ki poteka v časovnem razponu štirih mesecev na vsakih 14 dni, so zelo različni. Ne gre za kakršnekoli tehnike, ki so del starega sveta, temveč skozi predavanja, vodene meditacije, energijske načine dela in pogovore voditeljica posamezniku pomaga do lastnega notranjega uvida, do lastne duhovne izkušnje, ki največ šteje. Ko udeleženci medsebojno delijo izkušnje iz meditacij, jim duhovna učiteljica predaja razlago in napotke, kaj ti uvidi pomenijo za posameznika, da z njihovo pomočjo lažje hodijo po poti lastne duhovne rasti. Da lahko spreminjajo sebe od znotraj navzven in posledično svoje življenje na način, da so sebi zvesti in sledijo temu, kamor jih vodita Srce in Duša. Da postajajo bolj izpolnjeni, zadovoljni, zavedajoči se.

 

Tako prebujajoči se ljudje premagujejo temo, zavestno in odgovorno obvladujejo svoje življenje in prinašajo Zlato dobo na ta planet. Saj smo vendar Duh, ki preveva materijo in smo sposobni obvladovati materijo v tej čudoviti šoli misterijev na zemeljski obli, kamor se Duše vedno znova inkarniramo zato, da bi izkušale, saj v duhovnih prostranstvih izkušnje ni. Že živimo Zlato dobo in mnogi so jo že sposobni videti znotraj. Vsak, ki se prebuja v Zavedanje samega Sebe in to tudi živi, skupaj z ostalimi prizemljuje Zlato dobo tukaj in zdaj.    

 

Avtorica oddaje: Mateja Šetinc, RTV SLO, 3.4.2009


 

Samozdravljenje raka

Mag. Anita Škof je prepričana, da si izkušnjo rak podzavestno izberemo sami in da ni neozdravljivih bolezni. Rak je odziv telesa na vse zavedne in nezavedne izbire osebnosti, zaradi katerih nam v lastni koži ni prijetno in radostno bivati že mnogo prej, preden se bolezen pokaže v fizični dimenziji. Naše odzive bolečine in prizadetosti na življenjske izkušnje ter pomanjkanje ljubezni do sebe, skozi kar si povzročamo trpljenje, odrazi tudi naše telo. Izkušnja rak je klic naše Duše lastni osebnosti, klic k prebujenju, novemu življenju. Ob diagnozi rak se človeku podre svet, da bi se lahko zgradil novi.


Izkušnja rak je priložnost, da skozi ozaveščanje vzrokov, ki so jo povzročili, spremenimo - sebe. In ko spreminjamo sebe, se spremeni svet, saj si z izbiro svojih misli, besed in dejanj ustvarjamo lastno resničnost. Lahko pa se odločimo, da se ne soočimo z izkušnjo rak in se ne sprašujemo, zakaj je tu. Prepustimo odgovornost medicini ali se celo nezavedno odločimo iti v novo življenje, če osebnost že v tem ne zmore ali noče sprejeti odgovornosti za lastno življenje. S svobodno voljo si ustvarjamo vse v življenju, zato se je modro vprašati: »Kaj mi rak sporoča - o meni?« Prava pot k ozdravljenju je obrniti se vase in začeti črpati moč za spremembo iz sebe. Da lahko svet, ki se je z diagnozo porušil, začnemo postavljati na novo. Začnemo živeti vse tisto, po čemer smo iz srca hrepeneli, pa smo odlašali na nek kasnejši čas, obenem pa pozabljali nase. Potrebno je sebe postaviti na prvo mesto, se začeti ljubiti in se spreminjati z ozaveščanjem vzrokov za bolezen.


Ni neozdravljivih bolezni, so samo »neozdravljive« osebnosti, ki se nočejo soočiti z izkušnjo in se spreminjati. Pri tem si lahko pomagamo tako z uradno kot komplementarno medicino, a zavedati se moramo, da zdravniki lahko odrežejo, obsevajo in s tabletami »zdravijo« samo posledice tega, kar odrazi fizično telo. Vzrokov se ne dotikajo. Moč ozaveščati vzroke in z lučjo zavesti presvetliti temne kotičke samega sebe imamo le sami - skozi meditacije, energijsko delo na sebi, sprehode… Iz lastnih notranjih moči lahko vzroke ozavestimo in jih tako presežemo. Sicer lahko čez nekaj let ali že nekaj mesecev zdravniki ponovno režejo. Saj ne mislijo oni naših misli, ne izrekajo naših besed in živijo naših življenj. Če smo si priklicali izkušnjo rak, jo lahko tudi odslovimo.
Najmogočnejše zdravilo, ki izvira iz naše notranjosti, je ljubezen. Rak je diagnoza, da smo v življenju pozabili nase. Sebe postaviti na prvo mesto v življenju ni egoistično. Egoistično je pričakovanje okolice, da se vedno drugim prilagajamo. Ko to počnemo, pozabljamo nase. Ko v srcu čutimo »ne«, rečemo pa »da«, smo zanikali sebe. Čas je, da začnemo ljubiti sebe. Da se pogledamo v ogledalo in si izrečemo čudežni besedi: »Ljubim se.« Ko sprejmemo sebe točno take, kakršni smo, je to velikanska moč, ki sprosti veliko blokad in energij, zaradi katerih izkušamo raka. O tem avtorica več piše v knjigi BREZPOGOJNA LJUBEZEN.
Mag. Anita Škof je bila pet let sopotnica materi v izkušnji rak, skozi katero se je sama prebudila in duhovno zrasla. Tudi ona je že čakala na izvide… Ko ni slišala besede »rak«, je življenje uzrla v novi luči, se ga začela bolj v polnosti zavedati in se ga veseliti. In posledično so mnoge obljube sami sebi »Zdaj pa bom!« že zaživele, nekatere pa so še v izpolnjevanju.
Svoje izkušnje in zavedanje iz duhovnih globin razodeva v številnih knjigah. Njena največja uspešnica, priročnik SAMOZDRAVLJENJE DUŠE IN TELESA, vsebuje napotke za energijsko delo na sebi, za soočanje s strahovi, omejujočimi miselnimi vzorci in čustvi ter vsebuje pregledne tabele o tem, katere najbolj značilne omejitve se odražajo v katerem telesnem sistemu ali organu. 


Avtor oddaje »Rokovi uroki«: Rok Smolej, RTV SLO, november 2008


Zaveza v Duši

Mag. Anita Škof že dvanajst let prinaša med nas modrosti in resnice iz duhovnih prostranstev. Svojemu knjižnemu opusu je dodala novi knjigi – Zaveza v Duši in Razsvetljenje. V duhovno pripoved Zaveza v Duši so vtkana sporočila Mojzesa, Mojstra modrosti, ki je njeni Duši zelo blizu. Mojzes z ognjenim principom, oplemenitenim z Ljubeznijo, od znotraj pomaga posamezniku začutiti Zavezo iz lastne Duše. Zavezo Ljubezni, ki je znotraj vsakega človeka. Zavezo, ki čaka, da jo bomo prepoznali in zaživeli ter tako vstopili v obljubljeno deželo. A najprej jo moramo uzreti v Notranjosti, šele nato jo lahko iz Zavedanja tudi zaživimo. Pri tem nas ovirajo dvomi, strahovi in nezaupanje. Borba med razumom in Dušo tako ves čas poteka. A notranjih uvidov Resnice ti nihče izven tebe ne more potrditi. To lahko človek stori le sam - skozi zaupanje vase in predajo volje osebnosti volji Duše. Le tako duhovno rastemo in zmoremo na videz nemogoče reči, kot nam je pokazal Mojzes, ko je iz sebe udejanjal čudeže, ki pa so samo naraven pretok Duha skozi človeka, ko v sebi osredišči svoje notranje moči. Vsak se zmore zavedati Zaveze iz lastne Duše in jo tudi zaživeti. Razpreti Rdeče morje, se osvoboditi iz suženjstva osebnosti, se povzpeti na goro ter si popisati lastne table Zaveze.


V duhovnem vodniku Razsvetljenje nas razsvetljeni Mojster Luči Buda vabi, da se prepustimo glasu lastne Duše in se podamo na pot prebujanja in Zavedanja. Poglavja v knjigi so biseri modrosti, skozi katere nas Buda postopoma vodi do razsvetljenja. Sporoča nam, da to, kar je zmogel on, zmoremo tudi mi. Energijska podpora obeh Mojstrov z duhovnih prostranstev nas vodi v novo zavest, v Zlato dobo. Pomagata nam pri opuščanju starega, poglabljanju vase skozi modrost brezpogojne Ljubezni, poslušanju lastne Duše, zaupanju vase in v notranje uvide, ki nas popeljejo do lastnega razsvetljenja.   


Avtorica oddaje: Mateja Šetinc, RTV SLO, 12.3.2012

 

Osebni odnos do božje matere Marije

Mag. Anita Škof nam razodeva svoj osebni odnos do Marije, ki je po izročilu Svetega pisma brezmadežno spočela in rodila Jezusa, odrešenika sveta. Kristjani jo zato spoštujejo, katoličani in pravoslavni jo častijo. Anita Škof pa jo preprosto občuti kot svojo duhovno sestro, visoko samouresničeno Dušo, Mojstrico Luči, s katero se že več kot desetletje srečuje v svoji Notranjosti. Njun stik poteka skozi meditacije, občutke, razširjeno zavedanje in neposredno notranjo izkušnjo vsakič, ko si Anita zaželi Marijinega vodstva oziroma nasveta ali ima Marija sama kakšno sporočilo zanjo. Skozi Anitino zavedanje nam Marija v tem posebnem in prelomnem času razodeva ženski pol vsakega od nas in nam pomaga biti to, zaradi česar smo rojeni – uravnotežen in samouresničen posameznik. K Mariji in k ostalim Mojstrom Luči ne moli in se nanje na obrača s prošnjami, ker se zaveda, da smo vsi Eno in se tako pravzaprav obračaš – k Sebi. In v nas samih je moč, da to, po čemer hrepenimo, tudi zaživimo…


Avtorica oddaje: Tadeja Dolenc, RTV SLO, 18.9.2008

 
Sporočila Srca

Že leta 2005 nas je mag. Anita Škof skozi sporočila Srca preroško prebudila v Zavedanje Zlate dobe s tremi kanaliziranimi knjigami – Prebujanje v Zlato dobo, Zlata doba in Buddhapada – besede Razsvetljenega. Skozi sporočila, ki prihajajo iz njene Notranjosti, iz duhovnih prostranstev, nas popelje na navdihujoče popotovanje navznoter.

V knjigi PREBUJANJE V ZLATO DOBO so zajeta sporočila Mojstra Luči Kristusa, ki so brezčasna in brezprostorska. Skozi njih se zavemo, da živimo v času kolektivnega prebujanja človeštva v novo, Zlato dobo, ki je že tukaj in zdaj. Skozi energijo, zakodirano v njegovih besedah, ujetih na papir in skozi meditacije, ki jih je navdihnil, pomaga to stanje Zavesti prebuditi v vsakem posamezniku, mu pomaga notranje rasti in širiti Zavest.

Tudi knjiga BUDDHAPADA – BESEDE RAZSVETLJENEGA, ki jo je navdihnil Mojster modrosti Buddha, nas korak za korakom postopoma vodi iz trpljenja, iz teme v Svetlobo, v Zlato dobo. V njej Buddha razodeva tudi tisto, o čemer je še moral molčati, dokler je živel v telesu Gotame Siddhatthe Sakye, ker takrat še ne bi razumeli. A danes nam z duhovnih prostranstev govori tudi o Duši in Ljubezni. Ljubezni, ki je njega razsvetlila in razsvetljuje vsakega od nas.

V knjigi ZLATA DOBA, ki je pisana z nivoja Zavesti SEM,  izvemo, kaj pravzaprav je Zlata doba. Da je stanje Zavesti in Duha, ki se razodeva iz človekove Notranjosti, ki je nova dimenzija, ki ukinja prostor in čas ter ju nadomešča z ozaveščeno Enostjo. Spoznamo znanilce Zlate dobe in spremembe, ki jih prinaša. Prvič v zgodovini pričamo procesu prizemljevanja celotne Enosti. Religije bodo razpadle in na zmagoslavnem pohodu bo zaživela brezpogojna Ljubezen. Svetovni sistemi se bodo zrušili, zaživel bo Človek – Enost moškega in pozabljenega ženskega principa, Boga-Boginje. Telepatsko komuniciranje bo nadomestilo množične medije, ljudje bodo obudili stvariteljsko notranje Zavedanje SEM. Zaključili bomo ciklus razodevanja Duha skozi materijo in obvladovali materijo skozi Duha. Proces utelešanja Belega bratstva že poteka, pripravljamo se na prihod Mesije znotraj vsakega od nas. Zlato dobo bomo odgovorno udejanjali skozi misli, besede in dejanja, kajti le tako jo bomo nekega dne ugledali tudi s fizičnimi očmi na planetu Zemlja in v vseh svetovih. Tako, da bomo zvesti Sebi in tistemu, kar vre iz Srca.

Avtorica oddaje: Barbara Pungerčič, RTV SLO, junij 2005Delavnica Izvorna točka nove Zavesti

Odveži omejitve karme, presezi čas in prostor, skozi iniciacijo ničelne vkrčitve združi vse razpršene točke Zavesti iz vseh časov in prostorov v eno samo, izvorno točko Zavesti in iz nje zavestno ustvarjaj Zlato dobo iz novih duhovnih zakonov! Sprejmi aktivacijo še neznanih in neizkušenih duhovnih potencialov, bodi samozavedajoči se Izvor v materiji in si iz Zaupanja na Novo ustvari vse, po čemer tvoja Duša in Duh hrepenita! Sprejmi moči in blagoslove Nove Zavesti, kakršnih na Zemlji še ni bilo. Iz Ljubezni do Sebe. Iz Zavedanja. Na celodnevni meditacijsko - iniciacijski delavnici IZVORNA TOČKA NOVE ZAVESTI skozi duhovni portal svetih števil 0-1-2-3, pod duhovnim vodstvom mag. Anite Škof.

 

Zlato dobo, ki je stanje Zavesti, ki ukinja prostor in čas ter ju nadomešča z ozaveščeno Enostjo, je potrebno najprej ugledati znotraj, nato pa jo preliti navzven, v fizično izkušnjo. Mnogi znanilci Zlate dobe, ki jih je Anita Škof napovedala že leta 2005 v knjigi Zlata doba, se že razodevajo, nekateri pa še prihajajo. Mnogi ljudje se že zavedajo, da je linearno dojemanje časa skozi preteklost, sedanjost in prihodnost le iluzija, da je skozi hologramsko zavedanje vse že prisotno tukaj in zdaj.

 

V letu 2013 prvič v vodnarjevi dobi končno prihaja v razodevanje in posledično v izkušnjo število 3. Število Človeka, ki se zaveda, da je prehodil vse razvojne stopnje od Izvora (0), preko Duha (1) in Duše (2) do Človeka (3). Človeka, ki se bo lahko v fizični dimenziji po lastni svobodni volji zavestno in neomejeno odločal izkušati bodisi kot 0, 1, 2 ali 3, brez omejitev, iz lastne Notranjosti. Takšna izkušnja je prvič na planetu odprta za skupine ljudi hkrati. Vsak zase so do sedaj to že zmogli samouresničeni posamezniki, visoko razvite Duše,  iz absolutnega Zavedanja Sebe kot Izvora vsega v materiji.

 

Danes lahko, podprti s frekvencami svetih števil 0-1-2-3 in nove Zavesti pod duhovnim vodstvom Anite Škof na delavnici to izkusimo tudi mi. Posledično se aktiviranje še neznanih posameznikovih dimenzij in potencialov odrazi tudi v življenju. V tem procesu bomo potrebovali veliko Zaupanja vase, ker se iz Notranjosti razodeva Novo, česar še nihče ni videl, slišal, poimenoval, izkusil… Zato je modro biti zvest Sebi in slediti uvidom iz Notranjosti, naj se našemu omejenemu razumu to zdi še tako nemogoče. Da zavestno in odgovorno uvide iz Notranjosti tudi prizemljujemo v življenju in se tako samouresničujemo.

 

Čas je, da 0 ni več ločena od 3, Izvor ne od Človeka, temveč vse naše razvojne stopnje zavedanja združimo v eno samo, izvorno točko nove Zavesti, ki se razodeva iz Notranjosti in iz nje zavestno ustvarjamo nov svet, zgrajen iz novih duhovnih zakonov. Da sprejmemo vse neskončne moči Izvora vsega kot svoje, saj SEM Izvor v materiji. Da duhovni svet in svet materije postaneta zopet Eno za zavedanje in izkušnjo Človeka. Sem, ki sem.

 

Vodnarjeva doba nas vse vabi k viru Življenja, k Izvoru vsega in za nas prinaša vodo Življenja. Da nas napoji z Duhom Resnice, ki se razodeva za vse, ki to hočejo in so na to pripravljeni.

 

Avtorica oddaje: Mateja Šetinc, RTV SLO, 11.02.2013

Razodevanje duhovnih sporočil knjig Zaveza v Duši in Razsvetljenje, 18.10. 2012

Navdihujoče razodevanje duhovnih sporočil in svetih energij, ki izhajajo iz novih knjig mag. Anite Škof Zaveza v Duši in Razsvetljenje in jih je avtorica delila z bralci v knjižnici v Ilirski Bistrici v svojem zadnjem predavanju v nizu predstavitev, ki so v letošnjem letu potekale po celi Sloveniji. Z močjo ognjenega grma nam razodeva, da je prišel čas, da se ustavimo, prisluhnemo navznoter, lastni Duši in ji zavestno sledimo tudi v življenju, saj smo le tako lahko Sebi zvesti in hodimo po Poti lastne samouresničitve. Da ozavestimo Zavezo, sklenjeno v Duši še pred rojstvom v fizično telo. Da se soočimo s strahovi, se odločimo za Zaupanje, se osvobodimo vseh vezanosti in začutimo notranji mir, iz katerega lahko Sebe in svet ugledamo v Novi luči, razžarjen iz Notranjosti. Razsvetljenje, ki ga nato prelijemo tudi v fizično izkušnjo in tako ustvarjamo Zlato dobo.

Avtorica odkrito spregovori o lastnih mističnih izkušnjah od trenutka, ko je prvič vzpostavila stik z notranjim vodstvom. O tem, kako se ji je posledično svet, kakršnega je poznala do tedaj, postavil na glavo in je prvič v življenju spoznala in nato zaživela resnično Sebe, iz Zavedanja. Poudari pomen brezpogojnega Zaupanja v vse, kar se razodeva iz človekove Notranjosti. Brez Zaupanja ne moremo hoditi po Poti duhovne rasti, saj bi nas sicer dvomi in strahovi vedno znova lahko zaustavljali pri prelivanju Zavedanja iz duhovnih dimenzij v fizično izkušnjo.     

Pričati duhovnim sporočilom in energiji tega, kar Anita Škof razodeva iz lastnega Zavedanja, je navdihujoča izkušnja sama po sebi. Kot je dejala ena od udeleženk ob koncu večera: »Iz vas govori Bog!«

Avtor oddaje: Miloš Valenčič, TV Galeja, 18.10.2012

Odrešenika poiščite v Sebi!

Mag. Anita Škof govori o prelomnem času, v katerem živimo in ga soustvarjamo. Ne zaradi apokaliptičnih napovedi za leto 2012, ki izhajajo iz strahu, temveč zato, ker ljudje končno spoznavajo, kako pomembno je biti povezan s samim Seboj. Govori o Novi Zavesti, na valu katere potujemo v Zlato dobo, ki je stanje Zavesti in Duha, ki se razodeva iz Notranjosti, ukinja prostor in čas in ju nadomešča z ozaveščeno Enostjo. Zato se je potrebno ustaviti in se zazreti Vase, kajti najprej jo bomo uzrli v Notranjosti. Znotraj nas so odgovori na vsa naša vprašanja! Resnični Odrešenik in Učitelj je zato lahko le vsak sam Sebi! Kajti skozi svoje misli, besede in dejanja smo stvarniki lastne resničnosti. Zgradimo si Novo iz Ljubezni!

Avtorica nam razodene, kako je pred 12 leti vzpostavila zavestni stik z lastnim notranjim vodstvom – s SEM, KI SEM. Od takrat vse njeno delovanje izhaja iz tega stanja Zavesti, iz Izvora vsega. Iz Ljubezni, ki je izvorno gibalo vsega. Z razodevanjem duhovnih Resnic poskuša pomagati vsem, ki iščejo odgovore na vprašanja kdo smo, od kod prihajamo in zakaj smo tu. Če hočejo slišati odgovore, si morajo ljudje z Zaupanjem prisluhniti, pri čemer jim bosta v pomoč tudi novi knjigi Anite Škof – Zaveza v Duši in Razsvetljenje. Knjigi skozi svete energije ter duhovne uvide in razodetja pomagata posamezniku – slišati Sebe! Ozavestiti in nato zaživeti Zavezo, ki je zapisana v Duši vsakega človeka in ga pelje po poti Razsvetljenja. Da bomo zavedajoči se Sebe zaživeli Zlato dobo, ki je že tukaj in zdaj in so jo v zgodovini napovedovali številni preroki. Nov svet, zgrajen na temelju Ljubezni, razumevanja, širine, strpnosti, sočutja, modrosti in notranjega miru… Nova Zavest in Nov svet, kakršnih še ni bilo.     

Avtor oddaje: Gorazd Dominko, Duhovna oaza, januar 2012

Duhovni center Zlata doba

Mag. Anita Škof, avtorica številnih knjig za notranjo duhovno rast in širjenje zavesti ob otvoritvi lastnega Duhovnega centra Zlata doba v Ljubljani spregovori o svoji poti prebujanja v zavedanje in o prvem stiku z notranjim vodstvom, z SEM, KI SEM. Iz tega nivoja zavedanja, iz Izvora vsega, se skozi notranji navdih prizemljuje in izraža navzven vse njeno delovanje – pisanje in predstavitve knjig, meditacijsko izkustvene delavnice, ki jih vodi, predavanja, članki, sporočila Mojstrov Luči iz duhovnih dimenzij, meditacije, svetovalno delo z ljudmi…

Tako je otvoritev fizičnega duhovnega centra le izpolnitev zaveze sebi, sicer pa je svoj »center« že osem let živela skozi delovanje navzven. Duhovni center Zlata doba je posvečen prostor, namenjen druženju posameznikov ob odpiranju Srca, samospoznavanju, širjenju zavesti, duhovni rasti in samouresničevanju ob ljubeči podpori svetih energij zavesti nove, Zlate dobe, ki jih razodeva Anita Škof.     

Avtor oddaje: Sašo Pauković, RTV SLO

Z Boginjo v Zlato dobo

Namen meditacijsko izkustvene delavnice »Z Boginjo v Zlato dobo«, ki jo vodi mag. Anita Škof,  je ozavestiti izvorno in absolutno žensko počelo, Boginjo – Stvarnico, ženski pol Svetega Duha – Njo znotraj posameznika, ne glede na to, ali bivamo v moškem ali ženskem telesu. Kajti živimo v času, ki je nov nivo Zavesti, ko se Boginja ponovno razodeva za zavest ljudi. Da bo svet zopet v ravnotežju, ne razobličena vladavina moškega principa. Da bomo zopet izražali ljubezen, sprejemanje, sočutje, milino, nežnost… Da bi uravnoteženi znotraj zmogli to razodevati tudi navzven. Se samouresničiti v Zlati dobi.

Mag. Anita Škof, avtorica številnih knjig za notranjo duhovno rast in širjenje zavesti ter ustanoviteljica Duhovnega centra Zlata doba, že dvanajst let vodi avtorske meditacijsko izkustvene delavnice. Na njih skozi vodene meditacije, predavanja, praktično delo, igro in pogovore z ljubečo podporo svetih energij zavesti nove, Zlate dobe, posamezniku pomaga odpirati vrata v njegovo lastno Notranjost, v uvide in blagoslove iz duhovnih dimenzij. V posameznikovo razširjeno zavedanje in njegovo lastno razsvetljenje. Da bi jih zmogel zaživeti tudi navzven, preliti v lastno življenje in materijo. V Zlato dobo zase in za vse ljudi.