Zdravilne skale na Velem Lošinju,
delavnica »Druženje z notranjimi vodniki«, september 02

Izdelki udeležencev delavnice na Velem Lošinju, september 2002

Delavnica na Velem Lošinju, september 2002

Delavnica »Pot v Srce 2«, Zg. Jezersko, junij 02

Delavnica »Pot v Srce 2«, Zg. Jezersko, junij 02