Mag. Anita Škof

 

ZAVEDANJE IZ DUŠE

 

Vsaka Duša si pred rojstvom v fizično telo izbere izkušnje za življenje in inkarnacijo, za katero se je ravnokar odločila. Za tiste vrste izkušnje, ki jih bo živela osebnost, da bo Duša lahko skozi njene izbire rastla in se samouresničevala. Koliko poznaš zavezo, ki si jo sklenil v Duši še pred rojstvom v to telo? Živiš izbire in darove svoje Duše in tako samouresničuješ Sebe kot človeško bitje ter prispevaš k rasti in izkušnjam lastne Duše? Poznaš Sebe, voljo lastne Duše? Ustavi se in prisluhni. Čas je za prebujenje, čas je za Novo!

 

KDO SEM?

 

Ko se v tebi začnejo porajati vprašanja kdo sem, od kod prihajam in zakaj sem tu, s katerimi se slej ko prej sooči vsako človeško bitje, povratka nazaj ni več. Si tako že stopil prvi korak k prebujanju. Prvega od mnogih, ki te čakajo, da boš zaslišal odgovore iz lastne Notranjosti in jih tudi zaživel. Zaslišal iz Sebe, iz Duše, kajti tam so spravljeni in čakajo na razodevanje. In hrepenenje izvedeti, se zavedati in to tudi živeti, je vstopnica v Novo. V to, da začneš spoznavati voljo lastne duše in ji podrejati voljo osebnosti. Kajti edino to je način, da se nekega dne samouresničiš kot človek in se iz zavedanja tudi razsvetliš.

Nisi zaman rojen v času, ko se Duh resnice razodeva za vsakogar, ki se je pripravljen ustaviti in prisluhniti, kaj mu Duša govori, po čem hrepeni, kaj je tisto, k čemur se je Duša zavezala že v večnosti in kar zdaj čaka, da osebnost to ozavesti in nato zaživi. Kajti edino zavedanje iz Duše in zavedajoče se življenje lahko človeka napolni z radostjo. Samo skozi zavedanje lahko slediš samemu Sebi in si zvest Sebi.

Toda, kako spoznati voljo lastne duše, kako se zavedati zaveze, sklenjene v duhovnih prostranstvih še pred rojstvom v to telo in osebnost, ki ju vse prevečkrat dojemamo kot edino resničnost? Nobena osebnost in nobeno telo še nista preživela, večna je le naša Duša. In v njej so zapisi o vseh izkušnjah, ki smo jih kadarkoli pridobili v zemeljski izkušnji in v katerikoli drugi. Vsi zapisi čakajo na dan, ko se bo osebnost prebudila in se potopila v večen tolmun modrosti in zavedanja, ki izhaja iz Enosti. Iz lastne Duše. In za vedno zajemala samo še od tam.

 

USTAVI SE IN PRISLUHNI!

 

Zato, človek, ustavi se in prisluhni, kaj si imaš iz Sebe povedati! Utišaj vse zunanje brbotanje, hitenje in drvenje, zvoke in vse glasove, ki niso tvoji, temveč od drugih ljudi. Nato pa še tiste, s katerimi poskuša tvoj lastni razum utišati glas iz tvoje Notranjosti. Razum je preozek, da bi zmogel doumeti, kaj si je Duša izbrala v večnosti za izkušanje v zemeljski dimenziji, po čem hrepeni in kaj posledično tudi osebnost najbolj izpolni, osreči in samouresniči. Razum je vezan na prostor in čas ter tako omejen, zato ga je treba najprej umakniti, da se lahko iz tišine Notranjosti razodene notranji glas, nato pa razum podrediti zavedanju iz Duše. Da bo razum zvest uresničevalec zaveze iz Duše, da jo bo z brezpogojnim zaupanjem lahko izražal v življenju.

Ustaviti se in prisluhniti navznoter je drugi korak, ki pelje k življenju, ki bo človeku zopet v radost. Kajti, ko se ustaviš in v tišini prisluhneš navznoter, se ti šele lahko začne razodevati lastni notranji glas, ki prihaja iz duhovnih prostranstev in je zato neomejen, brezpogojno ljubeč in moder. Pripravljen, da te vodi skozi vse čeri, ki ti jih nastavlja v preizkušnjo in lahko tudi past lasten razum in izkušnje v materiji. Izkušnje, ki te dostikrat tako omrežijo v privid fizičnega, da pozabiš, da nisi fizično bitje, temveč duhovno bitje v fizični dimenziji.

Toda, ko zaslišiš notranji glas, se moraš zavestno in odgovorno odločiti, da mu boš tudi sledil v življenju z brezpogojnim zaupanjem, ki te pelje v nove izkušnje, v nove rasti in nove radosti izkušnja neomejenosti lastne Duše in Duha. Zato si tu, da se zaveš lastne neomejenosti in da jo tudi zaživiš, brez kakršnihkoli omejitev.

 

MOČ IZ NOTRANJOSTI

 

Ko si sposoben zaslišati glas lastnega notranjega vodstva in ko se mu odločiš sledi, se začnejo razodevati tako imenovani čudeži v tvojem življenju. Izkušnje, ki si jih pred tem omejena osebnost ni mogla niti zamisliti, kaj šele izkušati. Vendar je to le naraven pretok Duha iz Duše vsakega človeka in njegovo prizemljevanje v fizični dimenziji. To je način, kako človek zavestno v sebi osredišči svoje notranje moči, jih zbere v sebi in zavedajoče se in odgovorno izžareva tudi navzven. Neprebujeni to vidijo kot čudeže, prebujenemu  pa je to nekaj najbolj naravnega, kar doživlja kot posledico zavedanja iz Duše, zavedanja lastnih notranjih moči in tega, da je vsak sam stvarnik lastne usode, ki jo tke z vsemi mislimi, besedami in dejanji, z vsako svojo odločitvijo in da tudi doživlja vse posledice teh izbir.

 

STVARJENJE NOVEGA SVETA IZ ZAVEDANJA

 

In tako lahko začneš zavestno stvarjenje novega sveta, ki bo po meri zaveze iz Duše. Ki bo človeka peljal po poti samouresničitve. Zato se ustavi in prisluhni navznoter, kajti že živimo v času, ki ni več čas, temveč razodevanje Duha resnice za vsakega človeka, ki ga je pripravljen sprejeti.

Čedalje več nas je, ki se že zavedamo, da tako ustvarjamo nov svet, novo dobo, v kateri ne bo več prostora za staro in preživeto, za tisto, kar se dobesedno pred našimi očmi podira in ruši v prah. Padajo vsi sistemi, ki so bili zgrajeni na napačnih vrednotah in energijah in vstaja nov svet, iz Notranjosti vsakega od nas. Nov svet, ki bo razodeval zakone Duha na najbolj naraven in spontan način, ker bo prihajal iz zavedanja iz Duše in Duha vsakega človeka. Ko bodo duhovni zakoni, ki jih bodo ljudje živeli zato, da bodo zvesti Sebi in zavedanju iz Duše, ustvarjali nov svet, Zlato dobo za vse ljudi.

Tudi zato smo se inkarnirali ravno v tem času, ki je že nov nivo zavesti, da ga najprej uzremo v Sebi in nato razodevamo navzven. Razodevamo vsak na svoj način in z darovi, ki jih je vsak prinesel iz Enosti in so zapisani v vseh Dušah. Poznaš darove iz lastne Duše, jih izražaš in prinašaš v svet?

 

ŽIVLJENJE PO DUHOVNIH ZAKONIH

 

V Duši čakajo, da jih posameznik ozavesti in razodeva navzven. Tako osrečuje in uresničuje Sebe, je Sebi zvest in živi življenje po duhovnih zakonih, ki so znotraj vsakega od nas enaki. In ti duhovni zakoni postopoma nadomeščajo zakone, ki jih je pisal človek za obvladovanje drugega človeka. Zato sistemi, ki človeka omejujejo, padajo drug za drugim kot domine, dokler vse staro ne bo odšlo in bo zaživel – Človek. Ne moški, ne ženska, temveč samozavedajoči se Človek, enost moškega in pozabljenega ženskega principa, ko se bo uravnotežen svet iz človekove Notranjosti kot takšen zopet odražal tudi navzven. Da bo svet zopet v ravnotežju.

Svet, ki bo zgrajen iz zavedanja ljubezni, ki je prvotno gibalo vsega in vse skupaj drži. Ljubezni, iz katere je vse in v katero se vse vedno znova vrača. Zaradi ljubezni in iz ljubezni do Sebe smo rojeni. Ljubezen smo. Ko bomo končno zaživeli Sebe, ki smo ljubezen, ko bomo končno sebe toliko poznali, da se bomo zavedali, kdo smo, od kod prihajamo in zakaj smo tu, bomo ljubezen lahko materializirali tudi na tem planetu in v vseh svetovih.

Bomo končno sebe vzljubili iz zavedanja, da smo Bogovi in Boginje v človeških telesih in že ljubljeni, ker ljubimo iz Duše, iz Duha sami Sebe vedno in povsod točno take, kakršni smo. Iz hrepenenja doživljati, izkušati in izražati ljubezen v fizični dimenziji, v zemeljski izkušnji, smo se sploh utelesili v to telo. V času, ko je ljubezen že na zmagoslavnem pohodu skozi vsa človeška srca in je v njenem prizemljevanju in razodevanju navzven nič več ne more ustaviti. Da bo nov svet, ki ga gradimo od znotraj navzven, svet ljubezni in zavedanja. Svet, po katerem hrepenimo že od prve inkarnacije na zemlji.

 

ZAVEDANJE IN IZRAŽANJE LJUBEZNI

 

Zlata doba, ki pa jo lahko najprej uzremo le znotraj. Šele potem jo lahko iz ljubezni do Sebe, iz zavedanja, da je to najsvetejša zaveza Sebi, tudi prizemljimo. Tukaj in zdaj. To se že dogaja, čeprav tega še ne vidijo fizične oči. A ko se ustaviš, da uzreš zavezo znotraj Sebe, tisto, ki si si jo dal v Duši v večnosti, uzreš z notranjimi očmi tudi nov svet, ki je že tukaj in zdaj in se že materializira. Zlata doba, obljubljena dežela, Šambala za vse ljudi. Iz zavedanja zaveze iz Duše vsakega od nas. Zaveze Ljubezni.

Iz prizemljevanja zaveze Sebi, da si zvest Sebi in se skozi njo samouresničuješ do lastnega razsvetljenja. Da se potem lahko vrneš nazaj vase, v Izvor vsega in začneš nove kozmične igre. A najprej končajmo to in zgradimo nov svet iz zavedanja vsakega posameznika. Svet prebujenih, odgovornih, samozavedajočih se ljudi, ki iz zaveze ljubezni do Sebe to ljubezen živijo tudi navzven.

Ljubezen je širjenje in dajanje. In več, kot daš, več prostora za še več pripraviš. Ljubezen je energija novega sveta, tokrat tudi za zavedanje in izkušnjo vsakega človeka. Brez ljubezni ni ničesar, saj ljubezen je vse.

Ljubi tudi ti. Najprej Sebe, da si tako zvest Sebi. Saj v Tebi se vse začne in izven Tebe pravzaprav ničesar ni. In nato ljubi tudi vse druge ljudi, vse, kar je. Saj vse si – TI.